Husk løfterne Helle

Med fare for at lyde bitter, så må tiden være til at kigge på SSF´s utallige løfter til vælgerne

Kim Ursin,

16/09/2011

Med fare for at lyde bitter, så må tiden være til at kigge på SSF´s utallige løfter til vælgerne. Lad os være ærlige og erkende at heller ikke Helle får gennemført alle løfterne, men lidt mindre kan selvfølgelig gøre det. Lad mig løbe dem igennem.

Sundhed:

3,1 mia. mere til sundhed

Realistisk. Det kan selvfølgelig gennemføres, spørgsmålet er om pengene skal lånes eller skatterne/afgifterne øges. Og de 3.1 milliard skal godt nok strækkes voldsomt, hvis de skal dække til:

Kun 30 minutters ventetid på skadestuen

Helt urealistisk, hvis det skal gennemføres vil det betyde en ganske betydelig overkapacitet på landets skadestuer i store perioder.

Gratis fertilitetsbehandling

Realistisk og gennemføres helt sikkert, men er det omvendt i orden at samfundet skal betale for det? Når det i samme åndedrag er sådan at adoption koster på den anden side af 100.000 kroner pr. barn?

Ingen patienter på gangene på landets sygehuse

Helt urealistisk, ganske enkelt vil det koste for meget, det er muligt de 3.1 milliard vil reducerer antallet, men fjerne det, næppe.

Sundhedstjek til alle over 45 år

Realistisk og dog: Radikale har talt om obligatorisk lægetjek for mænd. Ingen kan tvinge nogle til at blive undersøgt og sådan bliver det jo nok heller ikke.

Endnu en udgift som de 3.1 milliard skal dække.

Uddannelse:

Højst 24 elever i folkeskolens klasser

Starter formentlig fra 2012 eller 2013 i 0. klasse og derfor er løftet ret billigt i hendes første valgperiode. Det kan formentlig godt gennemføres, lur mig om der ikke bliver dispensationsmulighed for klasser på 25 og 26 elever.

To lærere i matematik og dansk i 1. til 3. klasse

Helt urealistisk, mere realistisk bliver der tale om såkaldte o-lærertimer, dvs. medarbejdere i ”jobtræning” (=bistandsklienter eller dagpengemodtagere der bruges som billig arbejdskraft). Hvis det skal gennemføres skal der ansættes mindst 3.000 flere lærere, en udgift på mindst en milliard.

Computere og lektiecafé til alle

Helt urealistisk, indkøb af 25-30.000 computere med vedligeholdelse oveni og programpakker samt undervisere i lektiecafer på 1000 folkeskoler. Hvis SSF når bare halvvejs vil det være et flot resultat.

Nationale test skal ikke offentliggøres

Klart realistisk, det kræver bare en beslutning.

Løft til folkeskolen på to mia. kr.

Ligesom ved sundhed, må man spørge hvor pengene skal komme fra og om 2 milliarder er nok til at nå de afgivne løfter.

Transport:

1 mia. kr. om året til flere tog og busser

Realistisk, pengene kommer fra betalingsringen.

Betalingsring om København

Realistisk, der er flertal for det. Om det er klogt må hænge i luften. Store anlægsudgifter dog, så der skal nok lånes for at etablere den.

Klippekort 25 pct. Billigere

Månedskort 40 pct. billigere

Pengene kommer fra betalingsringen, hvor man dog er nødt til at låne pengene for at etablere den.

Flere parkeringspladser ved stationerne

En meget voldsom udgift, ikke kun i anlægsudgifter, men også hvis der skal eksproprieres grunde og ejendomme til det.  Jeg tvivler på der anlægges ret mange. Og er det ikke en kommunal opgave?

Andet:

Alle skal arbejde 12 minutter mere

Helt urealistisk – og ikke nødvendig at bruge energi på, da efterlønsreformen bliver vedtaget. LO, 3F og Dansk Metal har kategorisk afvist de 12 minutter og under alle omstændigheder skal arbejdsløsheden falde markant før SSF vil indføre dem og det er der ingen grund til at tro sker.

Boligejere skal ikke betale mere i skat

Realistisk, der er intet flertal for at hæve skatterne der, så et gratis løfte.

Ingen børnefamilier sættes på gaden af fogeden

Helt urealistisk, skal staten dække huslejen for familier der ikke vil betale deres husleje? Næppe.

Pensionstillægget forhøjes med 5.000 kr.

Formentlig realistisk: Omkring en million pensionister skal have 5000 mere, en udgift på 5 milliarder!! Hvor i alverden pengene skal komme fra må hænge i luften.

Loft på børnechecken fjernes

En ny udgift, men gennemføres formentlig.

Og så læg lige mærke til:

Dagpengeperioden rulles ikke tilbage! Det løfte har de nemlig ikke givet, de har undladt at svare på det gennem valgkampen og ladet EL svare at den skal rulles tilbage til 4 år. De fleste vælgere har nok antaget det, men samvittigheden er for så vidt i orden fra SSF, de har ikke lovet det.

Udprint listen og se hvordan det går.

Kilde: