Hul i Vækstballonen

Som en ung mand, som er i gang med en uddannelse regnes jeg tit af politikerne for at være en del af Danmarks fremtid

Edward Hansen,

05/11/2012

Som en ung mand, som er i gang med en uddannelse regnes jeg tit af politikerne for at være en del af Danmarks fremtid. Som det er lige nu, ser det ekstremt dystert ud for min generations fremtid. Jeg kan næsten ikke forestille mig at vi vil have råd til velfærd eller have en arbejdsplads hvis det fortsætter ned af den kurs vi er på nu.

Jeg ser Danmark som en luftballon med mange huller. Uanset hvor meget luft man pumper i den i form af diverse tiltag, vil det sive ud af de huller som er skabt af urimelige tiltag over for vores erhvervsliv. Det står sådan til at det fastfrosne privatforbrug i øjeblikket er skyld i 17 konkurser hver eneste dag[1] og det ser ikke ud til at blive bedre foreløbigt. Urimelige forhold i form af afgifter og højt skattetryk smider arbejdspladser og vækst i retning af vores nabolande Sverige og Tyskland. De tyske grænsehandelsbutikker har for eksempel rimelig travlt med den graciøse stigning af handel over grænsen, takket være tiltag som sukker- og fedtafgiften. Det rapporteres at tyske grænsehandelsbutikkers omsætning er steget med hele 24 procent[2]. Disse forhold tærer meget på det danske erhvervsliv og det har endda fået den danske detailhandelsvirksomhed COOP til at udvide Fakta butikker syd for grænsen, med danske varer til tyske priser[3].

Det skulle ikke være nok med at der er blevet indført særdeles ufordelagtige og konkurrenceevneforringende afgifter på dansk erhvervsliv, men den nuværende regering har også vist at de slet ingen forståelse har over for hvordan selv arbejdsmarkedet fungerer. Her tales der selvfølgelig om regeringens ”akut jobpakke” som allerede er blevet kritiseret til at være en fuser af partier på begge fløje[4][5], da den bare opfordrer til stoleleg blandt ledige. Den skaber reelt ikke nogle jobs og dermed heller ingen vækst, men derimod er den med til at diskriminere over for de ledige med de rette kvalifikationer.

Regeringens uduelighed, og den lave indenlandske efterspørgsel ødelægger meget for Danmark. Fornyligt udtalte cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian at ”den danske vækst er ikke høj nok til at stabilisere arbejdsmarkedet”[6]. Det er simpelthen ikke forsvarligt at vi bare lader det stå sådan til i Danmark, for inden længe vil vi falde for langt bag ud i forhold til vores konkurrerende lande. Det er derfor at vi skal lappe hullerne i den danske vækstballon, så vores vækst ikke fosser ud til andre lande og dør helt hen.

At dømme ud fra udviklingen indtil videre kan vi altid regne med at både den forrige og den nuværende regering er rigtig glade for at skabe vækst i vores nabolande. Skal vi derimod have vækst i Danmark, så skal man kigge hen imod Liberal Alliance. Først og fremmest skal vi gøre kål på afgifter som skyder hul i den danske vækstballon. Vi skal dæmme op for grænsehandlen ved at skrue ned på afgifterne på cigaretter, vin og øl og momsen ned til 7 procent på hotel- og restaurantydelser.

Når vi har fået lappet det vækst-hul, kan vi fokusere på at skabe vækst ved at skabe mere favorable jobforhold. Det opnås ved at styrke det danske erhvervsliv og gøre det mere konkurrencedygtigt på det globale plan. Her er der tale om afskaffelse af registreringsafgiften, NOx-afgiften, reklameafgiften, fedtskatten, afgift på tilsat sukker, arveafgiften, særskatten på pensioner og skat af fri telefon samt en halvering af selskabsskatten til 12,5 procent.

Der skal gang i forbruget. Tiltag som en sænket skat på maks. 40 procent, forhøjelse og fjernelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, fleksibelt top- og bundskattefradrag vil tilmed give den enkelte dansker flere penge i egen lomme til at kickstarte økonomien med. Ved at fjerne de tiltag der står i vejen og både gør det dyrere at være dansker og skader vores erhvervsliv vil vi i Liberal Alliance give Danmark råd til vækst. Vi er nød til at stå sammen og lappe væksthullerne i den danske luftballon, ellers tør jeg slet ikke forestille mig det Danmark som vi vil blive nød til at videregive til de kommende generationer.


[1] http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-59574398:lavt-forbrug-skyld-i-17-konkurser-om-dagen.html

[2] http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-59574398:lavt-forbrug-skyld-i-17-konkurser-om-dagen.html

[3] http://www.business.dk/detailhandel/graense-fakta-bliver-danske-varer-med-tyske-priser

[4] http://www.altinget.dk/artikel/regeringen-klar-med-jobpakke-til-langtidsledige

[5] http://m.stiften.dk/article.pml;jsessionid=AA62DCACBE2CD1E27F154764BD073D46.uw-portal3?guid=23030119

[6] http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-59518803:arbejdsl%C3%B8sheden-stiger-i-danmark.html

Kilde: