Høring om jødiske borgeres forhold i København tirsdag d. 12 kl 16-18

Dato: Tirsdag d

Torben Mark Pedersen,

09/02/2013

Dato: Tirsdag d. 12. februar kl. 16-18

Sted: Københavns Rådhus

Tilmelding: [email protected]

Rasmus Jarlov arrangerer en høring om jødiske borgeres forhold i København. Han skriver:

De seneste uger har der været en del debat om diskrimination af jødiske borgere i København. Skoleledere og jødiske forældre har fortalt, at de ikke mener, at jødiske børn kan gå på folkeskolerne på Nørrebro.

Et enkelt af disse udsagn blev trukket tilbage igen. (Opdatering d. 9. feb: Nu er tilbagetrækning trukket tilbage igen!). Nogle mener derfor, at der slet ikke er noget problem. En fis i en hornlygte er det blevet kaldt. Andre fortæller dog om problemer både på folkeskolerne og i bylivet generelt.

ringens formål er kaste lys over problemets omfang, så vi kan forholde os rationelt til det. Repræsentanter for det jødiske miljø og andre, der har oplevelser af situationen vil derfor have mulighed for at komme til orde og fortælle, hvordan de oplever den.

Mødet er åbent for offentligheden og pressen, og det kan blandt andet nævnes, at også integrationsborgmesteren, børne- og ungeborgmesteren, Mosaisk Trossamfund, overrabineren og relevante skoleledere inviteres.

Både officielle repræsentanter og ’almindelige borgere’ vil få mulighed for at komme til orde. Talerrække og deltagerliste bliver først udarbejdet, når vi har tilmeldinger i hus.

Hvis man vil være sikker på en plads og af hensyn til sikkerheden, skal man tilmelde sig på forhånd.

Høringen afholdes af medlem af Borgerrepræsentationen, Rasmus Jarlov (K).

Tilmelding: [email protected]

Spørgsmål kan også rettes hertil eller på tlf. 24 69 28 57

Kilde: