Hårdere skattekurs mod multinationale selskaber

1984grader NEJ TAK,

28/12/2012

...

»De danske transfer pricing-regler er globalt set allerede blandt de skrappeste, og med kravet om revisorerklæringer har Danmark lagt sig helt i spidsen internationalt, og der er ingen tvivl om, at det vil give genlyd i udlandet. Det er et vidtgående redskab,« siger partner Henrik Lund fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG.