Hovedparten af danske rygere føler sig ikke længere integreret i fællesskabet

Ny undersøgelse viser, at en stor del af landets halvanden million rygere føler sig behandlet som udstødte og fravælger derfor det sociale fællessk...

Ikke angivet Ikke angivet,

13/01/2010

Ny undersøgelse viser, at en stor del af landets halvanden million rygere føler sig behandlet som udstødte og fravælger derfor det sociale fællesskab

Fremtidsvisionen hos sundheds- og andre myndigheder har muligvis været, at stillet over for forbud ville de danske rygere smække hælene sammen, sige javel, bukke, takke, smile og være glade. For nu var det jo ved lov besluttet, hvad der var bedst for dem. Så fra nu af ville alle blive sunde, lykkelige og glade.

En ny undersøgelse af rygernes reaktioner viser imidlertid et helt andet billede. Den viser at rygerne føler sig frataget deres personlige frihed og retten til at bestemme over eget liv. Og den viser, at rygerne føler sig så dårligt behandlet, at de i første omgang har trukket sig væk fra det generelle sociale fællesskab og nu er i færd med at reorganisere deres liv på nye meningsfulde måder - adskilt fra det øvrige samfund.

Føler sig ildesete
Undersøgelsen viser klart, at effekten af den gigantiske, årelange og kostbare anti-rygekampagne har resulteret i, at rygere ikke længere føler sig som en integreret befolkningsgruppe. 59 % føler sig således ildesete, 39 % føler sig tålt, og NUL procent føler sig velset.

Så det kan næppe undgå at skabe nogle uhensigtsmæssige, langsigtede virkninger i et samfund, når hele 98 % af rygerne bliver behandlet som udstødte. Og når man bliver udsat for sådan en behandling, holder man sig i sagens natur væk fra mange sociale sammenhænge.

Undersøgelsen er foretaget af Danmarks Rygerforening blandt dens medlemmer. Og disse meldinger står unægtelig i skarp kontrast til de "officielle" meldinger om, at alle er så glade for rygeloven. Ja, at nogle danskere ligefrem hævdes at omfavne den.

Undgår røgfrie områder
Til de indhentede tal knytter de adspurgte adskillige personlige kommentarer, som giver et billede af, hvad der rører sig blandt rygerne. Rygerne undgår således i vidt omfang at indfinde sig i de røgfrie områder, såsom restauranter, caféer, sportsklubber, foreninger og frivillige hjælpeorganisationer. Plus selvsagt lufthavne og offentlige transportmidler. Der har sneget sig en ejendommelig, mentalt kvælende atmosfære ind disse steder.

For selv om der er slået på stortromme for "sundhed", så drejer denne propaganda sig kun om den fysiske sundhed. Den mentale sundhed kommer overhovedet ikke på tale. Men den dårlige atmosfære, som rygehetzen har skabt, har rygerne ikke kunnet undgå at få færten af. Derfor holder de sig væk.

                                             ¤ ¤ ¤

13. januar 2010 Søren Højbjerg Talsmand for Danmarks Rygerforening

Kilde: