Hovedløst forlig om forskningsmidler finansieret ved beskæring af endnu en sundhedsordning!?

Regeringen har indgået forlig med Enhedslisten og Liberal Alliance om tilføre forskningsområdet flere midler, og det er i sig selv et godt formål, ...

Christian Melgaard,

08/11/2012

Regeringen har indgået forlig med Enhedslisten og Liberal Alliance om tilføre forskningsområdet flere midler, og det er i sig selv et godt formål, men problemet er den måde man har valgt at finansiere initiativet.

Størstedelen af pengene findes ved at beskære og omlægge tilskud til høreapparater. Det kan der siges meget om - også positivt - for høreapparatordningen har længe haft karakter af et tagselv bord. Folk der har behov for et høreapparat, og som ikke har råd til at finansiere det selv, skal have adgang til hjælp, MEN det er meningsløst at proppe støttekroner "ned i halsen" på borgere som enten ikke har et relevant behov eller selv har råd til at finansiere det. 

Det regeringen gør nu er at dels at beskære tilskuddene over en bred kam og dels at afprivatisere området, så en det i højere grad bliver det offentlige system der skal administrere området. Det første (beskæringen) er forkert fordi der er behov for en mere selektiv tilgang og det andet (omlægningen) er forkert fordi vi ikke har brug for en afprivatisering, tvært imod.

Der er udarbejdet en rapport som klart konkluderer, at det er den private del af området der er den mest effektive med de korteste ventetider og det er tilmed også den mest økonomiske ordning. Men det rører tiolsyneladende ikke store ånder.

Det skal retfærdigvis siges, at det andet finansieringselement, som er en omlægning af tilskud til håndkøbsmedicin, forekommer mere gennemtænkt. Her handler det om at støtte hvor der er behov for støtte - ikke andet. I denne sammenhæng kan det bruge stil at illustrere, at de involverede politikere tilsyneladende godt kan tænke konstruktivt - men man kan undre sig over hvorfor samme mind-set ikke er overført til andre områder, herunder f.eks. høreapparatområdet? 

Det der overrasker mest er at Liberal Alliance hopper med på regeringens limpind - og da specielt når det kun har symbolsk betydning, for aftalen var sådan set dækket af mandat-mæssigt. Det kan specielt overraske, når Venstre og Konservative forlader forhandlingerne - det var måske en god anledning til at stoppe op og tænke igen.

Spørgsmålet er om vi skal se mere af den slags fra LA - er det næste måske en støtte til regeringens korstog mod privathospitalerne?  

Tag ikke fejl, jeg går ind for brugerbetaling og prioritering i sundhedssektoren, men en smule  omtanke ville være på sin plads tak.