Hoteller dør uden sorte penge - Ramt af konkurser efter nye krav om hvide penge i kassen.

Sveriges hoteller og restauranter ramt af konkurser efter nye krav om hvide penge i kassen

Ikke angivet Ikke angivet,

09/01/2011

Sveriges hoteller og restauranter ramt af konkurser efter nye krav om hvide penge i kassen. 

Stigningen sker, efter at Sverige i januar 2010 indførte strengere krav til kassebogsføringen på landets beværtninger. Lovgivningen skulle gøre det sværere at føre penge uden om bogholderiet, men meget tyder på, at det netop var de sorte penge, der holdt en del af branchen i live