Hjælp til VK-regeringen: 120 mia. lavere skatter uden nedskæringer

Jeg ser at VK-regeringen har politisk besvær med at få en sølle reduktion af kommunale budgetter på 4 mia

Ikke angivet Ikke angivet,

14/05/2010

Jeg ser at VK-regeringen har politisk besvær med at få en sølle reduktion af kommunale budgetter på 4 mia. kr. igennem. DF stritter i mod, og vil hellere spare pengene på ulandshjælpen og børnechecken for rige. De offentlige ansatte har som bekendt fået ca. 1% eller 4 mia. kr. for meget i lønstigning - den kunne jo også bare inddrages. Det behøver ikke være så svært det her.

Måske VK-regeringen kan begynde at tage skeen i den anden hånd og føre gedigen borgerlig-liberal politik.

Her er hjælp til VK-regeringen. En hurtigtvirkende reform som kan implementeres fra 1. januar 2011 og som bestemt og klart markerer hvem der har førertrøjen på og som løser alle problemerne med finanserne og langtidsholdbarheden i et stort og samlet hammerslag:

1. Udskudte pensionsskatter inddrives frem til 31.12.2010. Det giver ca. 1.000 mia. kr. i kassen. Gælden afvikles, og løbende provenu forbedres med ca. 55 mia. kr. på renter og ca. 35 mia. kr. i indkomstskatter. I alt 90 mia. kr.

2. Efterlønnen bevares, men bidraget forhøjes så den bliver 100% selvfinansieret. Det betyder ca. 15 mia. kr. i forhøjet bidrag, som føres tilbage til lønmodtagerne i form af øget beskæftigelsesbidrag.

3. Skattereform: Medielicensen, multimedieskatten, arve- og gaveafgifter, jordskatter, topskatten, bundskatten, ejendomsværdiskatten og registreringsafgiften på motorkøretøjer afskaffes helt - selskabsskatten halveres. Det koster brutto knap 120 mia. kr. Reguleret for dynamiske effekter ca. halvdelen - netto altså 60 mia. kr.

4. Halvdelen af midlerne i ATP-fonden overføres til ny fond med formål at investere i innovationsvirksomheder og dansk udvikling og forskning generelt som forslået af Asger Aamund.

5. Regeringens plan om nulvækst i den offentlig sektor fastholdes. Regeringen skal yderligere frem til næste valg fremlægge konkrete handlingsplaner for at få reduceret offentlig administration, offentlige subsidier og antallet af folk på overførelsesindkomster. Yderligere skal der fremlægges planer for konkret kvalitetsløft på kerneydelser indenfor den offentlige sektor uden merbevilling. Ligeledes skal regeringen oprette ministerium til udlicitering og privatisering af offentlig virksomhed.  

- Gælden er afviklet
- Marginalskatter er sænket til ca. 35%
- Finanserne er permanent forbedret med ca. 30 mia. kr. om året
- Konkurrenceevnen er klar forbedret
- Folk i beskæftigelse, hus- og bilejere har fået lettet beskatningen markant
- Landbruget har fået gevaldig indsprøjtning 
- Generationsskifteproblemer er løst
- Efterløn er ikke længere skatteyderfinansieret
- Der er sikret solid økonomisk indsprøjtning til holdbar vækst i fremtiden
- Der er sikret markant øget økonomisk incitament til at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse

Og hvis "prisen" til DF er en reduktion af bistandshjælpen, mindre børnecheck til de rigeste og afskaffelse af modermålsundervisning i Folkeskolen - så fred være med det.

Men så kom dog i gang venner...!

Kilde: