Hjælp Laura

Som bonusmor for Laura igennem 5 år med oplevelser af et barn moderen periodevis når tilværelsen går hende imod udsætter barnet for fysisk vold, ...

Mona Andersen,

25/12/2010

Som bonusmor for Laura igennem 5 år med oplevelser af et barn moderen periodevis når tilværelsen går hende imod udsætter barnet for fysisk vold, vold der er dokumenterbart med erklæringer fra bl.a. lægevagt fra hun var ganske lille og mærker der ikke kan stamme fra aktiv leg.

Oplevelser af et barn der hver gang er trist når hun skal hjem, et barn der ikke ved hvor hun skal bo når hun kommer hjem - senest havde moderen fået ny adresse efter hun var på 14 dages sommerferie.

Senest er hun frarøvet sin lillebror, far og hans familie igennem 5 måneder pga. moderen løj faderen død overfor bl.a. offentlige myndigheder - faderen har aldrig misligholdt samværsaftalen og der foreligger i alle 5 år ikke en eneste klage - hun er dermed frarøvet den eneste trygge og stabile base i hendes tilværelse som hun i 5 år havde 6 dage ud af 14 dage.

Hver gang moderen havner i i kommunens søgelys flytter hun, hvilket 7 folkeregisteradresser og 5 institutioner igennem 4 år vidner om.

Ikast-Brande kommune har senest forsøgt at få barnet i tale hos psykolog, dette tillader moderen ikke hun gør alene af frygt for den fortsatte vold kommer frem - det samme er tilfældet hos psykolog hos Statsforvaltningen - begge psykologer konkluderer dog enstemmigt, trods de ikke har haft hende på enehånd og kun kort har set hende, at hun har massivt behov for hjælp.

Den psykiske vold hun igennem den seneste tid har været udsat for og som beskrives som meget alvorlig og som kan have mere skadelige fremtidsvirkninger end vold og hjernevask bør tillægges stor værdi og vurderes af psykologer, at det eneste rigtige er at fjerne barnet fra disse påvirkninger og få hende i terapi - en terapi moderen hindrer og som Ikast-Brande kommune ignorerer at gennemtvinge.

Støt op om sagen og hjælp med til at sikre Laura en fremtidig tryg og stabil tilværelse, en tilværelse i harmoni og tryghed, væk fra vold fysisk som psykisk, hjælp med til hun får den rette psykologhjælp som moderen bremser.

Opdatering på sagen:

Nu her 15 måneder efter moderen løj faderen død, foreligger der endnu ikke samvær, der har igennem 5 års samvær 6 dage ud af 14 dage ikke været en eneste misligholdelse fra faderens side eller andet at udsætte - hvorimod moderen tidligere er idømt flere dagbøder og forestående fængsel hvis barnet ikke udleveres.

Familiestyrelsen har konkluderet at Statsforvaltningen ikke har tilvejebragt et fyldestgørende faktisk og retligt grundlag for afgørelsen - alligevel foretages ikke yderligere - fejl skal åbenbart ties ihjel.

Eneste livstegn igennem 15 måneder hendes kærlige far har modtaget er en rapport fra kommunen som konkluderer barnet har mistet al kærlighed til sig selv og udviklet psykosomatiske smerter - vel og mærke noget der er sket i negativ retning siden moderen frarøvede barnet samværet med sin far.

Støt sagen på facebook: Hjælp Laura - nok er nok

Kilde: