Hitler var en socialist IIII

At Nazisme og Fascisme i almindelighed kaldes højreorienteret, mens de faktisk kun var højreorienterede i forhold til bolsjevikkernes "Kommunisme"...

Henrik Gøtke,

15/02/2010

At Nazisme og Fascisme i almindelighed kaldes højreorienteret, mens de faktisk kun var højreorienterede i forhold til bolsjevikkernes "Kommunisme", fortæller os derfor meget om det tyvende århundredes intellektuelles dominerende perspektiv.

Som historisk summering havde nazismen og fascismen derfor stor appel, ganske enkelt fordi de stjal det følelsesmæssige tøj fra både venstrefløjen og højrefløjen.

Selvom der i dag findes ny nazistiske bevægelser verden over, vil fænomenet synes at være af størst betydning for det tidligere Øst Tyskland. Næsten omgående efter Tyskland var genforenet, fandt man, at tilsyneladende store antal unge racistiske bøller aktivt angreb immigranter i "Tyskland for tyskerne"´s navn, og hagekorset blev igen værdighedstegn for minoriteternes terror. Men var disse selv samme unge øst tyskere ikke produktet af en ihærdig kommunistisk opdragelse? Mon ikke de skulle have været de sidste, der blev fascister? Hvorfor er de faktisk blevet Hitler´s mest åbenlyse efterkommere?

Fakta udpeget i dette papir gør dog ikke dette til noget mysterium overhovedet. En kommunistisk opdragelse er en ekstremt socialistisk opdragelse, og nazismen var også en ekstrem socialisme. Alt hvad man behøver gøre, er at tilføje det nationalistiske element, og så har man Nazisme. Og nationalistiske følelser synes under alle omstændigheder næsten at være indlagt, så mere end at "tilføje" den, er alt man behøver at gøre at tillsde den - og Tyskland er en meget tilladende stat.

Faktisk var den gamle øst tyske stat ret nationalistisk. I sin altid usikre kamp for legitimitet, præsenterede den meget sig selv som det gamle Preussen´s åndelige arving (hvilket den i territorial forstand stort set var). Så det socialistiske var også nationalistisk, omend ikke aggressivt. Det var underspillet nazistisk! Så det viser sig, at de unge øst tyske bøllers handlinger vi ser på, rent faktisk kan spores tilbage til deres opdragelse. Tysk National Socialisme har det samme udkomme i 1980´erne og 1990´erne, som det havde i 1930´erne og 1940´erne.

Selv før kommunismens kollaps eksisterede fascismen stadig i Tyskland - i form af Nationaldemokratische Partei Deutschland (NDP). I Tyskland anses NDP i vide kredse for det næsten ægte barn af Hitler´s national socialistiske parti. Et nyligt interview med formanden for partiet er derfor instruktivt. Her et lille uddrag:

"Denne (unge venstreorienterede) subkultur indeholder et anti kapitalistisk verdenssyn, og anser NPD for kapitalismens instrument. Et sådan syn på NPD er fundamentalt forkert, og ignorerer det faktum, at bevægelsen vil eliminere kapitalismen, der er så foragtende overfor menneskeheden. NPD er en folkets bevægelse, som vil implementere sit program i bygningen af en Tredje Magt mellem Kapitalisme og Kommunisme, derigennem givende folket selvdeterminerende. I centrum for vor kamp er menneskeheden og naturen. Takket være vort livgivende syn på verden, modstår vi fremmede magter og dominans, mod fremmed indtrængen, udnyttelse og undertrykkelse. Vi står for tysk frihed, for folkets frihed, for en ny social orden i både Tyskland og Europa. I denne fase må vi gøre brug af kapable intellektuelle fra alle dele af samfundet i bygningen af vores ideologi af en Ny Orden mellem Kapitalisme og Kommunisme. Den globale trussel mod vore nationer fra multi nationale banker og selskaber i samarbejde med den regerende klasse, har en ødelæggende effekt på vort folk. Det tyske socialsystems fremragende resultater erstattes mere og mere med minimal standarder".

Bemærk de fem venstreorienterede elementer i NDP tænkningen. Han afviser venstrefløjens påstand om, at NPD er kapitalistisk, og siger, at det er anti kapitalistisk. Han siger, at NPD vil bygge en "Tredje Magt" mellem Kapitalisme og Kommunisme. Han fremhæver naturen som centrum for sin tænkning. Han er imod multinationale banker og selskaber, og han anser det tyske social system for værende en fremragende resultat. Dette parti afspejler helt klart alle Hitler´s temaer, og det er alle den moderne venstrefløjs temaer. Og hyldesten af den "Tredje Vej" gør det faktisk til et fuldstændigt moderne parti, beslægtet med dagens britiske Labour parti. Hitler var også efter sin tid en venstreorienteret, som hans hyldest til racehygiejnen viste. Noget sært noget den historie. Så NDP viser, at den nationalistiske version af venstreorienteretheden stadig lever.

Kilde: