Historiker: "Opgøret med vor samtids historie" mangler EU-vinkel | Grænsen.dk

Historiker og højskolelærer Hans-Tyge Haarløv anmelder "Opgøret med vor samtids historie" på Grænsen

Rasmus Vangshardt,

15/10/2012

Historiker og højskolelærer Hans-Tyge Haarløv anmelder "Opgøret med vor samtids historie" på Grænsen.dk:

"Problemet bliver dog, når kujonens forståelige valg gøres til det moralsk rigtige og de modiges valg latterliggøres. Claus Bryld udtrykker således kun en begrænset sympati for kulturkampen mod nazismen. Det er klart, at mennesker med Brylds holdninger måtte en frihedskæmper nære den største mistro til."

"Derfor mangler vi også kapitlet om EU. Vi skal netop ikke være bange for dén diskussion om, hvorvidt med Kasper Elbjørns ord, om Danmarks forhold til EU er udtryk for dansk 'småhedsvanvid' eller med mine ord, om vi netop ikke ved vores EU-skepsis værner om det demokrati, som både samarbejdspolitikkerne og fodnotepolitkken ikke turde forsvare."