Historiens berettigelse

Citater fra artikel af mag

Ikke angivet Ikke angivet,

12/05/2010


Citater fra artikel af mag. art Monica Papazu i Randers Dagblad i dag 12/5 2010 (ikke online)

”DET ER EN alvorlig sag, når jura bringes på bane for at bestemme over historieskrivningen. Det er en tendens, som er begyndt at gøre sig gældende, ikke kun i Danmark men også i det øvrige Vesten, hvad angår for eksempel tolkningen af den kolde krig eller krigene i Eksjugoslavien. Seriøse forskere er blevet bragt for retten, fordi de på baggrund af en mangeårig forskning, efter at have gennemgået et enormt kildemateriale, er nået til en anden konklusion end den politisk korrekte.

NÅR JEG OMTALER denne foruroligende udvikling, er det, fordi der for få dage siden ved retten i Svendborg er faldet dom i sagen Jørgen Dragsdahl kontra historikeren Bent Jensen, en dom til fordel for den førstnævnte. Journalisten Jørgen Dragsdahl anlagde nemlig injuriesag mod professor Bent Jensen, leder af Center for Koldkrigsforskning, fordi denne på grundlag af det foreliggende materiale, blandt andet Politiets Efterretningstjenestes arkiver, har betegnet Jørgen Dragsdahl som KGB-agent.

OM EN SPIONSAG mod Jørgen Dragsdahl kunne have holdt i retten må stå hen i det uvisse, eftersom den aldrig blev rejst, men dette er netop forskellen mellem jura og historieskrivning. En historiker fælder ikke dom i juridisk forstand, han fremlægger blot sit materiale og tolker det. I virkeligheden drejer det sig her om noget langt større end Jørgen Dragsdahls person: Den pligt, historikerne har til at belyse den kolde krigs periode, fakta, hændelser og personer og påpege de vestlige medløberes moralske ansvar.”

……………….

”En historiker er forpligtet til at fortælle om de mennesker, som har kendetegnet en epoke, beskrive deres gerninger, analysere mentaliteterne og stille moralske spørgsmål. Det er et bredt felt, og dette er historieskrivningens berettigelse.

NATURLIGVIS ER DER tale om et kvalificeret skøn, og det samme gælder for dommeren, som foretager en vurdering af fakta. Hvis retten kan dekretere, at der kun findes én tolkning af historien, mister historieforskningen ikke kun sin frihed, men også sin berettigelse. Så behøver vi ikke mere at afdække historiens skjulte sider, stille nye spørgsmål og på den måde lære af historien.”

Kilde: