Her er emnerne der samler og splitter liberale og borgerlige på 180grader

Jeg har fulgt 180grader tæt de seneste par måneder, og her er hvad jeg synes at have fundet af emner der samler henholdsvis splitter liberale og bo...

Ikke angivet Ikke angivet,

16/04/2010

Jeg har fulgt 180grader tæt de seneste par måneder, og her er hvad jeg synes at have fundet af emner der samler henholdsvis splitter liberale og borgerlige på sitet.

Emner der samler

Liberal Alliance og Anders Samuelsen

Liberal Alliance er et stort hit på 180grader. De fleste her på sitet mener VK-regeringen fører socialdemokratisk politik, og finder nok trøst hos det lille skandaleombruste parti med de gode mærkesager som afskaffelse af efterlønnen og topskatten. Et link torsdag til en meningsmåling som for første gang viste tilslutning over 2% har samlet flest stemmer i 180graders levetid.

Aversion mod Danmarks Radio og Medielicensen

Hånehistorier om Danmarks Radio og hadekampagner mod Medielicensen (anført af Lars Kragh Andersen) er et kæmpehit på 180grader.

Reformer som i afskaffelse af efterlønnen og topskatten

De fleste på 180grader vil af med efterlønnen og topskatten, og det kan ikke gå hurtigt nok. Men også andre reformer som kortere dagpengeperiode etc. er populære.

Aversion mod socialdemokrater

Historier om dumme socialdemokrater er et stort hit. Deres forslag om nedlæggelse af selskaber som ikke har 40% kvinderepræsentation i bestyrelser er det næststørste hit i 180graders historie. Men også andre socialdemokratiske forslag om stemmeregler i X-Faktor har fået folk på 180grader til at se rødt.

Asger Aamund

For de fleste her på 180grader er Asger Aamund Danmarks sande overvismand. Folk elsker hans revsende opråb i Berlingske Tidende.

Aversion mod offentligt bureaukrati og den store offentlige sektor

Historier om ineffektive offentlige ansatte og om overbureaukrati er noget der falder i de flestes smag.

Atomkraft

En god overvægt af 180graders læsere synes at være tilhængere af Atomkraft.

Aversion mod FNs klimapanel

Folk på 180grader har ikke meget tillid til FNs klimapanel som er blevet fanget i at sminke på de dårlige klimanyheder for at fremme en bestemt politisk dagsorden.

Aversion mod folk på bistand der brokker sig

Folk der får mere i støtte fra det offentlige end mange tjener ved at arbejder skal ikke brokke sig. Så får de tæsk af brugerne på 180grader.

Aversion mod feminismen og ligestillingshippier

Vi har ikke meget fidus til feminister og ligestillingshippier.

Aversion mod Obama

Folk vil hellere have Ron Paul og the Tea Party end Obama og hans Big Government og Bailouts.

Aversion mod EU og fælles møntfod

I spørgsmål om EU og EURO har folk her mest sympati med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Folk hader EU af et godt hjerte og har ikke fidus til EURO'en, og slet ikke efter historierne om gældsproblemerne i Grækenland, som har undergravet tilliden til den fælles møntfod.

Forsvarsvilje og Søren Gade

Måske er det Søren Gades fortjeneste, men forsvarsviljen synes stor blandt 180graders brugere. Kritik af NATOs operationer og lignende er ikke populære.

Børnearbejde i u-lande er ok

Carl-Mar Møller har indtil nu skrevet 140 artikler til 180grader, kun overgået af Henrik Gøtkes 217. Stort intet af det Carl-Mar skriver falder i læsernes smag. Men et stort hit har Carl-Mar haft. Børnearbejde i u-lande kan ikke hidse 180graders brugere op. Det er ok. Arbejde er godt, man skal arbejde sig ud af fattigdom.

Emner der splitter


Islamisme og muslimer

Emner om islamisme og muslimer synes at dele mere end samle på 180grader. De fleste liberale er nok enige om at udenlandsk arbejdskraft er godt, men de ønsker ikke at Danmark skal blive et bistandskontor for hele verden. Men mange mener at islamisme er den største trussel mod frihed, herunder ytringsfriheden.

Rygeloven

Rygeloven splitter folk på 180grader. Et flertal er nok i mod loven, som jo krænker ejendomsretten. Men mange antirygerne vil gå på kompromis hermed eller har omdefineret begreberne for at slippe for den "farlige" røg.

Monarkiet

En del er for at afskaffe monarkiet her på 180grader, men igen et emne der ikke er konsensus omkring. For de fleste liberale er Kongehuset et levn fra fortiden, men mange holder alligevel af denne institution.

Homoseksuel ligestilling

De fleste liberale kunne ikke drømme om at blande sig andre folks liv, men der er alligevel udbredt modvilje mod at staten afskaffer de love som diskriminerer homoseksuelle. Mange mener staten skal værne om "ægte" familieværdier.

Skattestop og ejendomsskatter

De fleste er nok tilhængere af skattestoppet og bryder sig ikke om ejendomsskatter, men en del liberale har på Universitetet fået at vide at ejendomsskat er en bedre skat end andre skatter. Det er selvfølgelig noget sludder, men det er svært at få alle med på vognen om at ejendomsskatter er ødelæggende for samfundsøkonomien. Det er primært de besiddelsesløse blandt liberale og folk der har set sig sure på de værdistigninger boligejerne har oplevet. Folk med sympati for Retsforbundet mener disse værdistigninger tilhører samfundet, og ikke den enkelte.  

Israel

De fleste her har sympati med Israel, også fordi Israel betragtes som frontlinien mod muslimer og terror. Men en del liberale anser også Israel for at være en terrorstat. Der er stærke meninger om Israel, som er et emne der splitter her på 180grader.

Kilde: