Helle Thorning har uforvarende leveret den "rygende pistol"- hun lyver !!

Profilen "Gert Pedersen" har i en kommentar andet steds på 180grader leveret det ultimative bevis på at Helle Thorning lyver - eller rettere, Helle...

Christian Melgaard,

19. oktober 2012

Profilen "Gert Pedersen" har i en kommentar andet steds på 180grader leveret det ultimative bevis på at Helle Thorning lyver - eller rettere, Helle Thorning har selv leveret beviset. Det er så indlysende at det bør have sin helt egen artikel:

Da SKAT´s afgørelse forelå sagde Helle Thorning følgende: "Vi følger reglerne til punkt og prikke. Vi kunne ikke drømme om andet" og videre "Det er en afgørelse som bekræfter det vi hele tiden har ment".

Problemet er bare, at SKAT nu har indrømmet, at de ændrede en flere år gammel praksis, da de nåede frem til at frikende Steven Kinnock. Det giver Helle Thorning et gevaldigt forklaringsproblem

Det er nemlig nu fastslået, at der var forskel på SKAT´s praksis før og efter behandlingen af Helle Thornings sag, og frifindelsen er baseret på den nye praksis, som blev anlagt i forbindelse med behandlingen af sagen.

Men hvis praksis er ny, hvordan kan Helle Thorning så hævde, at hun og manden har fulgt reglerne til punkt og prikke - altså de regler de altså ikke kendte, og som ingen kendte, på det tidspunkt..

Der er kun to mulige forklaringer: Den ene er, at Helle Thorning havde indset, at SKAT fortolkede reglerne forkert. Det gjorde hun SKAT opmærksom på, hvorefter de ændrede praksis. Er der mon nogen der tror på den version?

Den ande mulighed er at Helle Thorning springer ud som clairvoyant og forklarer, at hun havde haft et syn som fortalte hende hvad praksis ville være, når sagen skulle behandles. Hun traft så det (udenn  tvivl)  vanskelige valg at agere imod regler, som de blev fortolket på det tidspunkt - fordi hun fra sit syn vidste, at fortolkningen ville blive ændret. Så kan den vist ikke komme meget længere ud - med mindre der i næste afsnit optræder små grønne mænd.

Med den nye viden er der vist kun en mulighed tilbage for Hele Thorning - at hun trækker sig.