Hedegaards anti-jihadiske nedsmeltning

Moderate borgerlige islamkritikere, internationalt såvel som i Danmark,tager i stigende grad afstand fra, hvad den amerikanske forfatter og journal...

xxxxxx Ikke angivet,

13/01/2010

Moderate borgerlige islamkritikere, internationalt såvel som i Danmark,tager i stigende grad afstand fra, hvad den amerikanske forfatter og journalist Bruce Bawer kalder ´anti-jihadisk nedsmeltning´.

Lars Hedegaard har lavet fodfejl som betyder, at hansTrykkefrihedsselskab nu i højere grad associeres med ekstremisme end med moderat, frihedsorienteret islamkritik. Med sin militante retorik og forbindelser til europæiske yderligtgående højrekræfter bærer Hedegaard selv hele skylden for nedturen.

I et svar til Kasper Støvring på Støvrings JP-blog forklarer Klaus Wivel, hvorfor Lars Hedegaards forbindelser til Filip Dewinter og belgiske Vlaams Belang er tvivlsomme. Det er ærgerligt, at man ikke kan linke til enkelte kommentarer fra JP´s blog-system. Jeg tør ikke lægge hele Klaus Wivels kommentar på siden her, da der muligvis er problemer med copyright, men et par uddrag:

Skal man købe amerikanerens (altså Caldwells, kw) argumenter, kræver det, at man accepterer, at muslimer skulle være den eneste af alverdens kulturer, som ikke kan integreres. Men amerikanere har også haft store vanskeligheder i mødet med andre kulturer.Kinesere, japanere, italienere, irere (Caldwell fortæller om, hvordande katolske irere forandrede Boston til det værre i midten af1800-tallet) og ikke mindst den sorte befolkning har været et problem, som amerikanerne på eller anden måde har lært at leve med. Mon ikke også europæerne kan gøre det samme med deres store minoritet?
....
Jeg troede ellers, at det var god borgerlig gerning at være på vagt over for en mand, der kommer med generaliserende bemærkninger [kommentar: generaliseringer kræver et minimum af substans i det postulerede. Det minimum af substans har ingen endnu kunnet fremlægge, lp] om en hel befolkningsgruppe, og som fortæller os, at en lang række af vores vigtigste institutioner allerede nu har underlagt sig islam. Jeg har altid bildt mig ind, at borgerlige dyder dikterede at sige fra over for dem, som forklarer, at vi bør oprette ”parallelle institutioner” for at bekæmpe denne trussel og udsætte de af vore politikere, der ikke har fattet, hvor slemt det står til, for samme behandling, som den der blev forrædere til dels efter Anden Verdenskrig.
...
Vlaams Belangs formand Filip Dewinter [blev i 89´] fanget af et kamera på vej til at lægge en blomsterkrans ved gravstedet for de belgiske SS-officerer, som kom så sørgeligt af dage ved Østfronten. Og har du set det foto af ham fra dengang, han heilede? Det var hans første dag i parlamentet i begyndelsen af 90erne – rolig nu, sagde han efterfølgende til den nærtagende presse, det var blot ”en romersk hilsen”.

Der ligger mange af den slags optagelser og billeder på nettet – hvis du er interesseret, kan jeg sagtens arrangere at få dem sendt til dig.Så ville du også kunne studere et klip, hvor Dewinter holder brandtale om, at han ønsker ”et hvidt Europa”.

Trykkefrihedsselskabet vil lytte til alle: Også dem man er uenige med. Det er et ædelt synspunkt, som selskabet vil forfægte, også stillet over for oplysningen om at Dewinters bodyguard i sommeren 2008 husede den tidligere Ku Klux Klan-leder, amerikaneren David Duke, og at et af Dewinters medlemmer, Roland Pirard, samme år udgav en bog, som hævdede at indeholde den sande historie om gamle Adolf. Nu skulle Førerens store sociale indsats langt om længe komme til sin ret, mente Pirard.

Trykkefrihedsselskabets kan også rumme, at Vlaams Belangs tidligere vicepræsident Roeland Raes for et år siden blev dømt for holocaustbenægtelse. Og at Vlaams Belangs præsident Bruno Valkeniers for åben skærm i 2008 annoncerede, at han af alle lande helst ville have boet i Sydafrika – før apartheids ophævelse. I sande borgerlige er virkelig tolerante mennesker.

Lars Hedegaards gamle ven og frontkæmper, Ayaan Hirsi Ali, mener også, at Vlaams Belang er ´racister og antisemitter´.

En anden tidligere kampfælle, den amerikanske forfatter Bruce Bawer, hvis artikler man bl.a. kan læse på Lars Hedegaards Sappho, skriver her om den anti-jihadiske nedsmeltning, der har ramt dele af den europæiske islamkriitik, særligt dem der har svært ved at tage afstand fra grupperinger som Vlaams Belang - altså folk som Lars Hedegaard. Bawer:

Some of these writers have admitted privately that VB is bad news but argue that the party is nonetheless a valuable ally in the struggle against the Islamization of Europe, just as Stalin was a useful partner in the war on Hitler; others insist vehemently that Belien & co. are terrific folks, and claim that their checkered reputation is entirely the work of Charles Johnson.  Never mind that other right-wing European parties, such as Norway’s Progress Party, have explicitly distanced themselves from VB; never mind that in 2006 Ayaan Hirsi Ali, a far more well informed student of Benelux politics than any of VB’s eager new boosters, called VB “a racist, anti-Semitic,extremist party that is unkind to women” and earlier today, while acknowledging that “the party has adjusted its rhetoric and seems to have dropped its anti-Semitic stance,” told me in an e-mail that “it’s very difficult to know whether this [adjustment] is genuine or political pragmatism.”

I den internationale knopskydning af Trykkefrihedsselskabet, International Free Press Society (IFPS) har Lars Hedegaard som legekammerater bl.a. Geert Wilders hvis interesse for lige præcis ytringsfrihed vist ikke er så stor, som hans interesse i at stække ´islams fremtog i Vesten´.

Lars Hedegaard har også fundet en Martin Mawyer værdig til optagelse i det rådgivende råd i hans internationale selskab, og Martin Mawyer er også kendt som andet og mere end overbevist frihedsforkæmper:

In his "dirty and dangerous" battle against "militant homosexual groups," Mawyer has not held back. In 1997, after Ellen Degeneres came out as a lesbian on her TV sitcom, Mawyer accused her of "DUMPING HER FILTHY LESBIAN LIFESTYLE RIGHT IN THE CENTER OF YOUR LIVING ROOM!! ... If we allow the tidal wave of gay and lesbian smut to continue to pour into our homes, it will utterly consume us in no time at all!"

In 1999, he asked the Federal Communications Commission to put an "HC [homosexual conduct] warning label" on TV programs with gay characters.The following year, CAN caused a national stir when TV stations refused to air its inflammatory ad attacking Hillary Clinton, who was then running for U.S. Senate.

Over ominous drumbeats, the narrator intoned: "It is rumored that Hillary Clinton is a lesbian. It is rumored that Hillary Clinton supported homosexual marriage. It is rumored that Hillary Clinton will leave her husband upon taking office. ... Sometimes, rumors are true. Shouldn´t you know the truth? For more information on traditional family values, please contact the Christian Action Network."

More recently, CAN protested "Gay Days" at Disney World and other theme parks — events that Mawyer´s wife and CAN partner, Bonnie, says demonstrate "the true intent of these homosexuals: they are after ourchildren!!"

A 2000 Mawyer mailing incorporated militia-like paranoia: "I am not ready to give this great nation over to one-world government extremists... radical, disease-carrying homosexuals ... anti-family lesbian feminists ... or anti-American U.N. globalists!"

CAN activists today are familiar faces at Gay Days, videotaping "bad behavior." In 2003, CAN turned its footage of "homosexual kissing, hugging and fondling" into a video tour of the Southeast, warning parents about the perils of Gay Days and warning that "homosexuals live in a pattern of sin and debauchery."

Sammen med Robert Spencer - et andet medlem af det rådgivende råd i IFPS - var Martin Mawyer for nylig på studietur til England, en tur hvor man fandt det opportunt at mødes med og interviewe medlemmer af English Defence League.

Guilt of association? Skal Hedegaard dømmes på hvem han omgås, eller hvad han siger og gør? Hedegaards problem er, at det han har sagt - og som han nu forsøger at bagatellisere og renvaske så det ikke kompromitterer retsstaten og de almindeligt accepterede demokratiske spilleregler - bliver sat i relief af de mennesker, han omgås og samarbejder med. I et uheldigt relief.

Lars Hedegaard har med sine fodfejl gjort mere for den ´islam-tolerante sag´, end en Rune Engelbreth kunne gøre sig forhåbninger om. Hedegaard har stødt de moderate borgerlige islamkritikere fra sig - folk som Naser Khader, Søren Pind og Kathrine Lilleør m.fl. - og tilbage i det danske selskab sidder nu blot de ideologisk uforsonlige og de ultra-pessimistiske.

Også internationale moderate islamkritikere - Ayyan Hirsi Ali, Bruce Bawer og Charles Johnson - tager afstand fra den anti-jihadiske nedsmeltning. Og den internationale del af Hedegaards selskab er naturligvis en parodi, når man ikke er i stand til at skelne mellem frihedsforkæmpere og islammodstandere.

Lars Hedegaards Trykkefrihedsselskab er en død sild, og Hedegaard har selv lagt selskabet i graven. Betragt min beskedne indsats i den forbindelse som aktiv, humanitær dødshjælp.

Hedegaard har i øvrigt en engelsksproget kommentar på IFPS, hvori han forsøger at gendrive mine og Ole Birk Olesens angreb på hans udtalelser om ´oprør, lynchninger og krig´ og om ´muslimske familievoldtægter´.

Det vil føre for vidt at gå i dybden med Hedegaards engelske forsvarsskrift her, men en enkelt lille løgn fandt jeg dog:

In 2004 the Danish nurse and social counsellor Kristina Uddin pointed out that Muslim girls are raped or assaulted by their closest family and launched a sharp attack on the majority society fornot defending these girls (Politiken, 24 October 2004).

What do Pilegaard and Olesen have to say about this? Is Kristina Uddin part of the “right wing swamp” or is she, as a Muslim, exempt fromcriticism?

Kristina Aamand har eksplicit taget afstand fra den udlægning af hendesundersøgelse. Aamand pointerer, at undersøgelsen handlede om tabueromkring voldtægter i muslimske familier, ikke om incest.

Men det ved IFPS´ engelsksprogede publikum jo ikke, hvorfor Lars Hedegaard kan fordreje fakta som han lyster. Det er en mand, der står med ryggen mod muren, der finder det nødvendigt at misrepræsentere fakta på den måde.

Var man perfid så ville man antyde, at Lars Hedegaards ideer om muslimske familievoldtægter hidrører fra hans egen betændte underbevidsthed, og at han projicerer dem over på muslimerne. Men det ligger mig fjernt at være perfid.

Tilbage står, at Hedegaard med sin krigs- og modstandsretorik samt sit valg af legekammerater selv har lagt i ovnen til beskyldningerne om at tage let på retsstatsprincipperne. Anti-jihadisk nedsmeltning iTjernobyl-klassen.

Kilde: