Har vi mistet vores engagement?

Når vi kigger i den Danske erhvervshistorie, ses det tydeligt at folk har haft et stort engagement for det de beskæftigede sig med

John Grøndahl,

08/01/2013

Når vi kigger i den Danske erhvervshistorie, ses det tydeligt at folk har haft et stort engagement for det de beskæftigede sig med. Derfor var der også gang i mange små og store forsøg efter den officielle arbejdstid var overstået…

Der er mange eksempler på at de store erhvervseventyr er startet i folks garager og har vokset sig store derfra. Når jeg kigger rundt i Danmark i dag er det svært at finde disse entreprenører som knokler både som lønmodtager og som iværksætter. Dette bringer en bekymring frem, for uden
iværksætter så har vi ingen velfærd i Danmark.

Er Danmark blevet et nyde samfund?


Det er efterhånden blevet til at alle forventer at få noget fra den fælles kasse. Hvem skal betale til denne??

Når vi ser på hvordan det Danske system er skruet sammen, kan dette måske forklare hvorfor Danmark er blevet til dette nyde samfund.


Der findes så mange tilskud i Danmark, at der er folk som lever af at hjælpe Danskerne med at søge disse tilskud. Kommunerne opfordre direkte Danskerne til at søge det som de er berettiget til og ikke kun til hvad de har brug for.


Kan det være rigtigt, at man kan leve ligeså godt på offentligt forsørgelse som ved at udføre et stykke arbejde?


Når vi høre den ældre generation fortælle om deres svære perioder i deres liv, så frembringer det ubehag i mig. Da jeg kigger på det samfund de har bygget op og hvordan vi er ved at ødelægge det.  Hvordan kunne vi komme så langt ud? Jeg tror svaret ligger i det gamle ordsprog ”Mere vil have mere” dette gælder både ferieog løn… To ting som begge er skadeligt for Danmark.


Den Danske drøm!

Det ses tydeligt at danskerne er dækket godt ind, både økonomisk og sundhedsmæssigt. De fleste Dansker er yderst tilfreds hvis de har ny bil og hus samt deres heldbred er i top.

Men hvad betyder dette for vores samfund? – Det betyder at vi dræber alt innovation i landet og vi ikke får skabt nye arbejdspladser. Det vi producere i dag er måske ikke det der skal produceres om 10år… hvem skal udvikle det vi skal producere om 10år, hvis ikke vi har noget innovation i de små garager?

Man kan jo påstå at de eksisterende virksomheder skal være innovative og at de således altid vil kunne skabe arbejdspladser, det er jo håbet for enhver virksomhed. Virkeligheden er bare den at ”kontrolleret” innovation ikke altid får udforsket og afprøvet det samme som den frie innovation.

Derfor er det vigtigt at vi får Danskerne i gang med at udvikle og afprøve deres ideer, vi skal skabe
muligheder for dem, så vi også får fremtidens produkter i produktion i Danmark.

Kilde: