Har Politiken begået fejl, Tøger?

Tøger svarer på kritikken og forsvarer aftalen med advokat Yamani & klienter ved at pege på, at Politiken også kan træde i spinaten

xxxxxx Ikke angivet,

26/02/2010

Tøger svarer på kritikken og forsvarer aftalen med advokat Yamani & klienter ved at pege på, at Politiken også kan træde i spinaten. Og hvis Politiken træder i spinaten, så har man ikke noget problem med at indgå i dialog med sine læsere.

For at - som Seidenfaden formulerer det - der efterfølgende kan ske en kursjustering. Men begik Politiken da en fejl ved at bringe tegningen? Det fremgår i hvert fald ikke af aftalen med Yamani og Muhammed-slægten, at Politiken erkender at have trådt i nogen spinat:

"Vi undskylder over for alle, der er blevet krænket af vores beslutning om at genoptrykke Karikaturtegningen."

Det er hensynet til krænkede følelser, der motiverer undskyldningen, ikke erkendelsen af egne fejltrin. Men måske kan Tøger forklare hvilke kritikpunkter der kan rettes mod avisen for at bringe tegningerne?