Har Helle Thornings nye skattesag nogen indflydelse på valget?

BT har gravet en ny skattesag frem om Helle Thorning og der melder sig straks det spørgsmål om sagen har nogen indflydelse på valget

Christian Melgaard,

08/09/2011

BT har gravet en ny skattesag frem om Helle Thorning og der melder sig straks det spørgsmål om sagen har nogen indflydelse på valget. Det ultrakorte svar er et rungende "måske, men sandsynligvis ikke".

Som udgangspunkt er det vigtigt at holde sig for øje, at mindst 80-85% af vælgerne er fuldstændigt upåvirkede af virakken omkring valget, fordi de på forhånd har besluttet sig for hvor krydset skal sættes. Hverken personsagerne, overbudspolitikken, skræmmekampagnerne, forslagene der ikke hænger sammen eller de tåbelige "debatter" i TV har indflydelse på disse vælgere. Heller ikke de massive annoncekampagner, plakaterne eller andre markedsføringstiltag har nogen større effekt - bortset fra det det formentlig flytter stemmerne rundt mellem kandidaterne indenfor de enkelte partier.

I forhold til disse vælgere skal der ske meget dramatiske ting før de overvejer at flytte deres stemmer mellem partierne og i særdeleshed mellem blokkene, og alt det negative der kommer frem vil blot cementere de forud indtagede meninger. For denne gruppe er valgtummelen først og fremmest en underholdningsmaskine, som i en perioder erstattet "Vild med dans" eller "Stjerne for en aften"

Så er der de sidste 15-20% som omfatter tvivlerne, der først beslutter sig i sidste sekund, hvis de overhovedet beslutter sig for andet end sofaen, samt sving-vælgerne eller flakkerne, som hopper frem og tilbage mellem partier drevet af stemninger og/eller ønsket om at være på det vindende hold.  

Hvordan denne gruppe fordeler sig er formentlig meget tilfældigt, men da der oftest ikke ligger de store rationelle betragtninger bag overvejelserne, er der ingen grund til at antage, at de ikke fordeler sig efter et relativt jævnt mønster. Eller med andre ord, nogen vandrer den ene vej mens andre vandrer den anden vej - og nettoeffekten er ikke voldsom.

Når der tilsyneladende er sket forskydninger mellem blå og rød blok siden valgets udskrivelse, er det primært fordi "ved ikke" gruppen stille og roligt falder på plads, og det er min påstand, at når f.eks. Liberal Alliance ender på 7-8% af stemmerne, så er det ikke fordi der er kommet mange nye vælgere til. De har været der hele tiden, men mange har bare ventet med at bekende kulør - f.eks. fordi de lige skulle vurdere om der var risiko for stemmespild.

I forhold til Helle Thornings skattesag betyder dette, at dem der er for Helle Thorning, de betragter blot den nye sag som endnu et forsøg på karaktermord, mens dem der er modstander af Helle Thorning, de betragter sagen som endnu et bevis på en dårlig moral - i forlængelse af andre skattesager, leasingsager, privatskolesager o.s.v.

Det er forstemmende hvis denne analyse er korrekt, men jeg kan ikke finde andre forklaringer på hvorfor valgkampen med dens personsager, overbudspolitik, skræmmekampagner, forslag der ikke hænger sammen og tåbelige "debatter" i TV ikke har en større effekt på valgets udfald.