Har Helle Thornings mulige skattesnyd samfundemæssig interesse?

Som det vist er gået op for de fleste, så er Skattesagskomissionen idag nået til afhøringen af redaktører og journalister fra BT, og dagens central...

Christian Melgaard,

30/10/2012

Som det vist er gået op for de fleste, så er Skattesagskomissionen idag nået til afhøringen af redaktører og journalister fra BT, og dagens centrale emne var hvornår og fra hvem BT modtog fortrolige oplysninger i sagen, herunder SKAT´s agterskrivelse til Thorning/Kinnock. Disse spørgsmål ønskede BT-medarbejderne (helt som forventet) ikke at besvare, og deres advokat henviste til avisens ret til at beskytte kilder.

Inden Skattekommissionen drog konsekvensen af denne tavshed, nåede BT´s Olav Skåning at kaste endnu en bombe i sagen. Det meget omtalte BT-notat, som er blevet brugt til at kaste mistanke på flere centrale personer i sagen, har angiveligt været igennem mange flere hænder end hidtil antaget. Dermed bliver det vanskeligere og sandsynligvis helt umuligt at fastslå, hvem der har udleveret notatet til hvem. Dermed falder endnu en central del af sagen til jorden. http://jyllands-posten.dk/politik/article4890814.ece

Som følge af den manglende lyst til at afsløre kilder, valgte Skattesagskommissionen at afbryde afhøringsrækken for udelukkende at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvorvidt BT's redaktionelle medarbejdere kan få lov til at nægte at oplyse, hvem kilden er til avisens gengivelse af bl.a. afgørelsesdokumentet og flere andre papirer i skattesagen. Det afgørende bliver her, om avisen kan trænge igennem med det synspunkt, at artiklerne har en betydelig samfundsmæssig interesse!?

I betragtning af den interesse skattesagen helt åbenbart har i dagspressen, så kunne det ud fra en lægmandsbetragtning se ud som om den offentlig interesse for denne sag er betydelig, og langt større end interessen for nogen anden aktuel sag. Uanset om det gælder præsidentvalget i USA, borgerkrig i Syrien, orkanens hærgen i USA eller nogen anden historie, så er der ingen historier der kan tiltræke sig større interesse end skattesagen. Danskerne vil vide om deres statsminister er en skatteunddrager. 

Spørgsmålet er så om "en betydelig offentlighedens interesse" kan sidestilles med "en betydelig samfundsmæssig interesse"?  Personligt vil jeg mene, at det er ganske afgørende at få belyst hvad der er fup eller fakta i denne sag - om ikke af anden grund så fordi det er afgørende for hvem landets statsminister er - eller rettere "skal være" fremover. Og jo før det kan blive afklaret des bedre.

Nu man må imidlertid formode, at uanset hvad Skattekommissionen måtte nå frem til i deres visdom, så vil BT ikke udlevere deres kilder. Af tidligere udtalelser må man udlede, at sagen kan hænde at skulle helt til Højesteret før den får sin afslutning. Det kan formentlig tage år.

Det interessante spørgsmål er så, om Skattekommissionen så må vente med at færdiggøre sit arbejde indtil der eventuelt foreligger en Højesteretsdom? Den eneste der er interesseret i det er formentlig Helle Thorning, som klynger sig til taburetten.

Hvis Helle Thorning havde en smule anstændighed og respekt for statsministerembedet, så trådte tilbage ligesom Anders Fogh gjorde det i 1992 da han forlod skatteministerposten som følge af beskyldninger om rod i bogholderiet - han blev i.ø. dengang renset. Hvis Helle Thorning fulgte Anders Fogh´s eksempel kunne der måske komme lidt ro på den sag - og tiltrængt fokus på politikken.