Har Helle Thorning nu sjusket med oplysningerne igen?

Lad os slå fast en gang for alle, at Steven Kinnocks seksualitet er et gabende kedsommeligt emne, der som udgangspunkt er uden interesse for offent...

Christian Melgaard,

12/10/2012

Lad os slå fast en gang for alle, at Steven Kinnocks seksualitet er et gabende kedsommeligt emne, der som udgangspunkt er uden interesse for offentligheden. Der er da også tradition for, at dansk presse ikke bruger tid på at snage det emne. Når emnet alligevel trænger sig på, er det alene i relation til Helle Thornings skattesag og hendes måske tvivlsomme omgang med sandheden.

I forbindelse med dagens afhøringer i Skattekommissionen kom det således igen frem, at Steven Kinnocks seksualitet med nogen sandsynlighed har haft indflydelse på SKAT´s afgørelse. Grunden til at det forholder sig sådan er, at oplysningerne kan have haft betydning for at vurdere, at tilknytningen til Schweitz har været større end tilknytningen til Danmark.

Dermed er vi tilbage i en situation, der minder betænkeligt meget om andre pinagtige sager Helle Thorning har været involveret i. Da Helle Thorning f.eks. i to forskellige sammenhænge skulle oplyse overfor myndigheder, hvor mange dage Steven Kinnock havde opholdt sig i Danmark, oplyste hun i den ene sammenhæng et så tilpas lavt tal, at det kunne dokumentere, at han ikke var skatteplligtig i Danmark, mens hun i den anden sammenhæng oplyste et tal der var tilpas højt til, at Steven Kinnock kunne stå på skødet til den fælles bolig.

Problemet er naturligvis, at "skattetallet" var for lavt til at Steven Kinnock kunne eje fast ejendom mens "ejerskabstallet" var for højt til at Steven Kinnock kunne fastholde sin skattefrihed. Et klassisk valg mellem "pest eller kolera" - man kan ikke få det hele, heller ikke selv om man er statsminister.

Da myndighederne blev opmærksomme på dette, måtte Helle THorning i al hast finde på en forklaring/undskyldning, og det eneste hun kunne komme op med i skyndingen var, at hun havde sjusket med tallene.

Det spørgsmål der forståeligt nok trænger sig på er, om landets statsminister har "sjusket" igen, således at Steven Kinnocks seksualitet er blevet oplyst på en måde, da det var hensigtsmæssigt af hensyn til at statuere skattefrihed i Danmark, og på en anden måde da det var hensigtsmæssigt af hensyn til at kunne fremstå som en lykkelige kernefamilie.

Vi lever (heldigvis) i et moderne samfund, hvor seksuel orientering er en privatsag, som ikke har indflydelse på personers muligheder for at være f.eks. politikere - det er der mange gode eksempler på. Den eneste grund til at emnet er interessant er da også hensynet til at kaste lys over Helle Thornings omgang med sandheden.

Kun Helle Thorning kan stoppe denne farce.

Kilde: