Har de praktiserende læger skudt sig selv i foden?

Ny overenskomst mellem Danske Regioner og de praktiserende læger kan risikere at give bagslag for lægerne, hvilket til syvende og sidst vil gå ud o...

Villy O. Christensen,

22/12/2010

Ny overenskomst mellem Danske Regioner og de praktiserende læger kan risikere at give bagslag for lægerne, hvilket til syvende og sidst vil gå ud over patienterne.

På kort sigt er det naturligvis en fordel for alle, at en konflikt er undgået på falderebet. Men inden man falder på halen over aftalen, der sikrer lægerne yderligere 125 mio. kroner over to år, så indeholder den også en potentiel bombe under sundhedsvæsenet – sådan som vi kender det i dag.

Regionerne skal nu selv drive lægeklinikker. En længe ønsket mulighed fra regionerne, der forklarer sig med, at det er svært at få læger til ”yderregionerne”. Ved første øjekast kan muligheden forekomme sympatisk, men der er så sandelig også grund til at råbe vagt i gevær.

Som tilfældet var med storkonflikten på sundhedsområdet i 2008, kan dette meget vel være en nøje udtænkt plan, som Bent Hansen (S) i bedste Olsen Banden stil har udtænkt. Det lykkedes ham at få presset regeringen til at suspendere det udvidede frie sygehusvalg i knap 8 måneder under konflikten, hvorved privathospitalerne blev hårdt ramt på økonomien. Fri- og Garantiklinikker skyder op rundt omkring i regionerne som et modangreb på de slemme privathospitaler, der udhuler regionernes økonomi, hvis man altså tror på den slidte argumentation, der farver debatten rød.

Sygehuslukninger i massevis landet over bekymrer borgerne, hvilket kortvarigt gav Fælleslisten medvind på cykelstierne. Regionerne forsikrer, at det ikke vil gå ud over nærhedsprincippet, da de agter at åbne sundhedshuse i flere af de nedlagte sygehuse. Nu kan de så også fra de i forvejen betalte bygninger drive lægeklinikker i direkte konkurrence til de privatpraktiserende læger.

Inden PLO får armene for højt op over hovedet i euforisk glæde over den nye overenskomst, bør de tænke lidt på, hvad fremtiden mon bringer?

I et nærmest febrilsk ønske om at bevare regionerne, som vi kender dem i dag, forsøger Bent Hansen med næb og klør at gøre befolkningen afhængig af deres eksistens, ved at bekæmpe alt der er privat – slet og ret fordi det ér privat. Det vil fremover ikke blive let for de praktiserende læger at ”konkurrere” med regionalt ejede lægeklinikker – endsige indgå fornuftige overenskomster.

De praktiserende læger risikerer at havne i samme konkurrenceforvridende situation som private hospitaler og klinikker, der modtager lavere takst for behandling end offentlige sygehuse, som heller ikke betaler moms og får driften finansieret via bloktilskud fra staten.

Skulle S og SF få held til at vinde valget, bliver det let for regionerne at føre planen om afskaffelse af private virksomheder ud i livet. Skulle dette ske, må jeg ty til at citere landets dronning. ”GUD BEVARE DANMARK”.

Kilde: