Har Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard været et fjendebillede for venstrefløjen? - YouTube

Pernille Skipper mener ikke, at Dansk Folkeparti og Pia Kjæsgaard har været et fjendebillede

Ikke angivet Ikke angivet,

05/07/2015

Pernille Skipper mener ikke, at Dansk Folkeparti og Pia Kjæsgaard har været et fjendebillede