Halvering af dagpengeperiode fra 4 til 2 år har stort set ingen korttidseffekt

rDet er stærkt tvivlsomt, hvilken effekt en halvering af dagpengeperioden vil få på kort sigt, vurderer professor og tidligere medlem af regeringen...

Ikke angivet Ikke angivet,

25/05/2010

rDet er stærkt tvivlsomt, hvilken effekt en halvering af dagpengeperioden vil få på kort sigt, vurderer professor og tidligere medlem af regeringens Arbejdsmarkedskommission.

Læs hele planen her:

- Uændret offentlig driftsøkonomi giver +13,5 mia. kr. (2013) og +13,5 mia. kr. (2015)
- Dagpengereform giver +1,5 mia. kr. (2013) og +1,5 mia. kr. (2015)
- Suspension af §20 regulering af skattegrænser giver +6,6 mia. kr. (2013) og +6,6 mia. kr. (2015)
- Udskydelse af topskattelettelse giver 1,7 mia. kr. (2013) og ca. 0,1 mia. kr. (2015)
- Loft over fradrag for fagligt kontingent giver +1,5 mia. kr. (2013) og +1,5 mia. kr. (2015)
- Afledte effekter og ekstra skatteindtægt fra forventet forøget beskæftigelse giver +2,8 mia. kr. (2015)

= Samlet forbedring +24,8 mia. kr. (2013) og +26 mia. kr. (2015)

=>
Der er et udestående finansieringskrav på 5 mia. kr. i 2015 i forhold til de 31 mia. kr. der mangler i henhold til at kunne indfri strukturel balance i 2015. Regeringen vil til efteråret fremlægge forslag vedrørende førtidspension og hurtigere studiegennemførelse, som bidrager til at indfri dette mål.

=> Der sker en omprioritering på 10 mia. kr. for bl.a. at give rum for yderligere anvendelse indenfor sundhed, uddannelse og svage grupper.

=>  Kommunale udgifter får lov at stige som planlagt 1% i både 2011 og 2012 og 3/4% i 2013. Derfor er der fundet yderligere konkrete besparelser i primært staten, bl.a. 1,4 mia. kr. på ulandsbistanden og 1,0 mia. kr. på børnefamilieydelsen.