Grundlovsstridig Højesteretsdom? | information.dk

Jura pofessor Preben Stuer Lauridsen kritiserer i Information Højesterets kendelse i Iraksagen

Niels Ipsen,

20/03/2010

Jura pofessor Preben Stuer Lauridsen kritiserer i Information Højesterets kendelse i Iraksagen. Jeg bringer linket til 180Graders læsere, fordi det er en meget vigtig problemstilling. Det er lodret urimeligt i et demokratisk samfund, at folkeretsspørgsmål ikke i det mindste kan blive afprøvet ved domstolene. Man kan mene hvad man vil, om hvad udfaldet af en sådan retssag skulle blive, men det er dog et problem at Højesteret tilsyneladende mener at ingen har stor nok interesse i så alvorlig en beslutning til at kunne bede om rettens vurdering.