Grotesk, at Israel ikke kan forsvare sig selv uden at få hele verdensopinionen imod sig

Israel beklager dybt det tragiske tab af menneskeliv, særligt fordi det i denne sammenhæng burde have være undgået: Israel havde tilbudt arrangøre...

Marianne Forsberg,

01/06/2010


Israel beklager dybt det tragiske tab af menneskeliv, særligt fordi det i denne sammenhæng burde have være undgået: Israel havde tilbudt arrangørerne bag konvojen, at den del af deres fragt der indeholdt humanitær hjælp kunne blive omlæsset i havnen i Ashdod og derfra fragtet videre til Gaza. Egypten tilbød en lignende hjælp. Dette afslog arrangørerne, velvidende at Israel havde erklæret, også mens skibene var undervejs i Middelhavet, at Israel ville fortsætte sin blokade af søvejen til Gaza for at forhindre at smugling af raketter og andre våben til Hamas i Gaza kan finde sted.
 

Dermed står det klart at formålet med konvojen ikke har været at bringe nødhjælp til Gaza, men tværtimod at eskalere konflikten og fremprovokere den fuldt legitime israelske aktion ved kynisk at spekulere i menneskeliv og tv-billeders værdi. Det har både udenlandske og danske repræsentanter bag planlægningen af konvojen erkendt, bl.a. aktivisten Lileth Gimbel på DR1 Horisont d. 31.5.
 

Den egentlige arrangør bag konvojen og ansvarlige for de tragiske begivenheder er den tyrkiske islamistiske organisation IHH, som er berygtet for sine forbindelser til international terrorisme, Hamas og al-Qaeda. Det er fastslået af CIA og påvist i en rapport fra DIIS fra 2006, forfattet af den amerikanske terror-ekspert Evan Kohlmann.        
 

Det står samtidigt klart at IHH hele tiden havde en militant strategi for øje, ved at søge konfrontation med Israel: ved afsejlingen erklærede lederen af IHH Bulent Yildirim at de havde intentioner om at bruge vold. De ombordværende, for størstedelens vedkommende radikale islamister fra bl.a. Yemen, Algeriet, Syrian, Tyrkiet og Storbritannien skabte en hadefuld og krigerisk stemning ombord, ved med gentagne råb og opfordringer om at dræbe jøder og blive martyrer.
 

Vi ved derfor at det hele tiden havde været intentionen at angribe de israelske soldater og lynche dem, således som det til overflod er dokumenteret på videooptagelser fra skibet. Lange knive, køller, slangebøsser og sågar skydevåben blev taget i anvendelse mod de israelske soldater, som handlede helt i overensstemmelse med deres ordrer og gældende procedurer for selvforsvar i livstruende situationer.
 

På baggrund af ovenstående må enhver tale om konvojens humanitære formål betragtes som en hånlig løgn.       

     

 

Kilde: