Groft sagt: På længere sigt

"Mette Frederiksen (S) er i sin ferie kommet til den erkendelse, at penge ikke løser alle sociale problemer (

Mie Harder,

07/04/2010

"Mette Frederiksen (S) er i sin ferie kommet til den erkendelse, at penge ikke løser alle sociale problemer (..) Hendes eget alternativ er, at man skaber et såkaldt tredje arbejdsmarked, som venstrefløjen i årevis har set som en løsning. Det tredje arbejdsmarked er så at sige en implementering af det afdøde DDR i det danske statslegeme efter devisen: Vi lader som om vi arbejder. I lader som om I betaler os. Mette Frederiksen hævder over for Berlingske, at en sådan ordning vil kunne spare samfundet penge på længere sigt. Talrige som himlens stjerner er de statsfinansierede ordninger, der er blevet gennemført på løftet om, at de vil spare penge på længere sigt. Det mærkelige er, at det forjættede punkt »på længere sigt« aldrig oprinder." skriver Claes Kastholm Hansen i Berlingskes Groft Sagt