Gratis velfærdsydelser vil forsvinde

I løbet af de kommende ti år må danskerne ifølge 14 ud af de 18 samfundsforskere vænne sig til, at det offentlige leverer færre ydelser, eller at d...

Jesper Ørsted,

14/12/2010

I løbet af de kommende ti år må danskerne ifølge 14 ud af de 18 samfundsforskere vænne sig til, at det offentlige leverer færre ydelser, eller at de langt oftere skal have penge op af
lommen, når de gør brug af det offentliges service.

En af de mange forskere, der forudser færre gratisydelser, er professor Torben Beck Jørgensen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

- Der vil være et voldsomt pres for mere service i de kommende år, hvor en stor del af befolkningen går på pension. De ældre – mig selv inklusive – er krævende og vil have et godt
liv. Og det koster det hvide ud af øjnene, hvorfor der næppe er nogen vej uden om færre gratisydelser, siger han.