Grækenland: Den Trojanske Hest i EU

En 17 minutters video bl

Peter Bjørn,

17/05/2010

En 17 minutters video bl.a. om økonomiske fakta om Grækenland fra Freedomain Radio.

http://www.youtube.com/watch?v=fHC6q1cmCkY

Nævneværdige highlights:

* Grækenland har en massiv offentlig sektor der har op imod 30% af befolkningen ansat.
* Græske offentlige virksomheder kører regelmæssigt med store underskud og har typisk alt for mange ansatte ift. deres opgaver.
* Grækenland kom ind i EU og Euroen ved at sminke deres statsregnskaber.
* Grækenslands nationaløkonomi over de sidste 10 år beskrives bedst som en stor sminkedåse, og håbet om at de kan afbetale deres egen gæld indenfor en overskuelig årrække er fri fantasi.


Når du har hørt hele budskabet, kan du overveje følgende.


1) Hvorfor EUs beslutningstagere inviterer så skrøbelige økonomier ind i "fællesskabet"; inkompetence eller mere dystre hensigter?

2) Hvorfor har Tyske storbanker aftaget (bl.a.) Græske statsobligationer for så store summer, i så mange år, når sminkeriet har været nemt at gennemskue for fagfolk 'in the know'?

3) Sanddrueligheden af de venstrefløjskommentatorer der som en anden pladespiller om og om igen gentager dogmerne om at det er de griske internationale finanskapitalister der er skyld i Grækenlands økonomiske uføre (og resten af verdens ditto for den sags skyld).

Kilde: