Global opvarmning videnskaben på plads — som svindel!

Al Gore´s insisteren på, at global opvarmning er en "videnskab der er på plads", har været brugt til at forsvare påstande om, at menneskeheden er ...

Henrik Gøtke,

22/04/2010

Al Gore´s insisteren på, at global opvarmning er en "videnskab der er på plads", har været brugt til at forsvare påstande om, at menneskeheden er på kanten af at ødelægge verden. Nu tilslutter forfatteren Brian Sussman, vis bog "Climategate" udkommer torsdag - Jordens Dag, der også "tilfældigvis" er Lenin´s fødselsdag - sig, at den er "på plads" - som svindel.

Sussman afslører i sin bog beviser for, at tiltaget at begrænse udledning af CO2, beskatte en mangfoldighed af energiprogrammer og skabe en "Big Brother", der blandt andre programmer skulle begrænse husholdningers energiforbrug, er et tiltag, der skal give en regering ubegrænset kontrol med folk. 

National Public Radio rapporterede i 2007 hvordan Gore tog sit klimaforandringskorstog til Kongressen, og sagde, at videnskaben på området var "på plads". Derefter erklærede Environmental Protection Agency i 2009, at kuldioxid og andre udledninger truede verdens fremtid.

Sussman´s bog, den nyeste udgivelse fra WND Books, har allerede i ugevis været på listen over Amazon´s top 10 over forudbestilte bøger. Den advarer om, at troen på global opvarmning er en "videnskab der er på plads" i sig selv er en fare.

Han skriver om hvordan de nu berygtede erhvervede e-mails, der afslører hvordan ledende støtter af global opvarmning, udvekslede planer om, hvordan man kunne knuse kritikere og falsificere data, kun er toppen af isbjerget.

Hvis du tror, at den rekord kolde vinter, den udvidende polare is og andre faktorer ville få tilhængerne af global opvarmning til at "falde ned", så kan du godt tro om igen, skriver han.

"Disse folk har en plan, og de har planer om at styre meget mere end din thermostat", siger bogen.

I "Climategate" forklarer han videnskaben om emnet, og om hvordan politik har overtaget styringen med disse data. Yderligere forklarer han hvordan mange af tilhængerne af global opvarmning er ude efter en skilling til dem selv.

"Det er tydeligt for alle, at denne globale opvarmningsfacade er i nedsmeltningstilstand", siger Joseph Farah, udgiver af WND Books og grundlægger og direktør for WorldNetDaily.com. "Nu kommer så Brian´s vigtige bog, lige i tide til at præcist at afsløre hvorfor denne Store Løgn i første omgang blev prakket os på, og hvad vi kan gøre for at sætte en stopper for den".

Blandt andre ting afslører "Climategate" den underliggende svindel hos miljøbevægelsen i Amerika. Den skildrer også myten om, at global opvarmning er konsensus i det videnskabelige samfund.

Bogen sporer oprindelsen af "klimaskrækkampagne" agendaen til de "djævelske sind hos Marx og Engels i 1800 tallet - ned gennem tiderne til det globale styre af dagens FN".

Om emnet kuldioxid peger bogen på, at naturen behøver kuldioxid, og genererer den gennem mangfoldige naturlige processer, for at sikre dens tilgængelighed.

"Komposteringen af vegetation, døde dyrs kadavre, skovbrande, mosetørv, vulkaner, pløjet jord, forvitring af sten, menneskelig anvendelse af fossile brændstoffer, og endog termitter og skaldyrs skjold - udleder alle kuldioxid til nytte for planteriget", skriver han. "Og jo mere kuldioxid der findes i atmosfæren, jo mere tilfredse er planterne - spørg enhver der har arbejdet i et drivhus".

"Faktisk er det en del af kuldioxid debatten som ingen gider adressere - planteriget ville vokse, hvis kuldioxid niveauet steg i den globale atmosfære", skriver han.

WND har tidligere rapporteret om emner diskuteret i bogen, om der snart kunne troppe "Grønne Gorilla Delinger" op ved din dør for at kontrollere dit energiforbrug.

Forfatteren forklarer, at føderal lovgivning inkluderer et sæt af regulativer for energi effektivitet, der vil blive håndhævet af "en national grøn gorilla deling".

"Lovgivningen autoriserer også den energiansvarlige til at "fremme overholdelsen af loven gennem træning og uddannelse af bygningskonstruktører og andre professionelle i lovgivningen vedrørende den nationale energi effektivitets bygningskode".

Sussman advarer om, at fokus ikke er på at spare energi og penge.

"Det er en social bearbejdningsplan, designet og promoveret af den føderale regering for at ændre din adfærd", siger han.

Forureningen er faktisk aftaget signifikant, dokumenterer han.

Fra eksempelvis 1980 til 2005, skriver han, "Aftog fint stof med 40 procent. Ozon niveauet aftog med 20 procent, og antal dage per år der overskred 8 timers standarden faldt med 79 procent. Nitrogen dioxid niveauer aftog med 37 procent, svovl dioxid faldt med 63 procent og kulmono oxid koncentrationer blev reduceret med 74 procent. Bly niveauer faldt med 96 procent".

Ej heller stiger temperaturerne, dokumenterer han.

"Siden 2007 har de globale temperaturer været i et signifikant fald, med regeringsdata der illustrerer et fald på 1 grad Fahrenheit i temperaturen alene mellem 2007 og 2008", rapporterer han.

Han rapporterer om e-mailene, der blev hacket fra Climatic Research Unit ved University of East Anglia, der indeholder referencer til "skjult" information.

"Climatic Research Unit har af mange været anset for værende en af de mest troværdige atmosfæriske institutioner i verden, men med afsløringen af e-mail udvekslinger, blev deres angivelige troværdighed reduceret til skidt videnskab", skriver Sussman.

"E-mailene afslører, at verdens ledende klima videnskabsmænd arbejdede sammen om at blokkere for Freedom of Information anmodninger, for at at revidere deres data, marginalisere afvigende videnskabsmænd, manipulerede kollegers gennemlæsningsproces og fordunklede, bearbejdede og slettede ubelejlige temperatur aflæsninger. Han undrer sig klart hvorfor. Især eftersom Al Gore har forsikret verden om, at "videnskaben er på plads".

Og gående direkte efter EPA siger Sussman: "Kuldioxid udgør kun 38 tusindedele af en procent af vores planets atmosfære. Den er kendt som en variabel gas, da den, som vanddamp, historisk er fluktueret. Og hvor stor en del af den minimale mængde af CO2 produceres gennem menneskelig aktivitet, inklusive anvendelse af fossile brændstoffer? Ifølge en omhyggelig analyse fra Carbon Dioxide Information Analysis Center, en forskningsdel af US Department of Energi, udgør denne kun 3.207 procent. Al denne halløj over en atmosfærisk komponent, der er så lille, er vanskeligt ta fatte".

Hvad kunne drive den globale opvarmnings agenda? Penge, antyder han.

"Det er vidt rapporteret, at Al Gore er god for mindst 100 millioner dollar, selvom kilder med gode forbindelser mener, at det nok er tættere på 500 millioner dollar. En ret stor succes historie for en fyr der, ifølge afslørede finansielle optegnelser frigivet lige før hans deltagelse i præsidentvalget, havde en nettoværdi på 2 millioner dollar", skriver han.

I december underskrev EPA to resultatter, der konkluderede, at drivhusgasser i atmosfæren "truer den offentlige sundhed og velfærd for nuværende og fremtidige generationer". Afgørelsen hos EPA kunne for den enkelte forbruger betyde yderligere tusindvis af dollar i skatter.

Det højtstående medlem af Energy and Commerce Committee Joe Barton nævnte derefter i et bbrev sin tvivl om integriteten i "klimaforandrings" videnskaben, og bad om en opgørelse over amerikanske borgeres støtte til FN´s Intergovernmental Panel on Climate Change.

USA har siden 1994 givet omkring 50 millioner dollar til panelet, og bidragene under præsident Obama er nu fordoblet.

Sussman, en tidligere meget berømmet meteorolog fra San Francisco, er derudover den nyeste morgenvært ved KSFO Radio, det højest rangerede talk show i San Francisco bugtens område, og den fjerde største radio på området i landet.

I den oprindelige skandale, der skabte navnet Climategate, afslørede hackede e-mails fra Phil Jones, leder af Climatic Research Unit i Norwich i England, og andre, planer om at bruge "tricks" med varmetendenser, undertrykke skeptikere og nedgøre tidsskrifter der offentliggjorde dem.

Jordens Dag er alt det bevis på bedrageri man har brug for, siger Sussman. Første gang fejret i 1970 på 100 års dagen for fødselen af den kommunistiske leder Vladimir Lenin, blev det grundlagt af senator Gaylord Nelson; tidligere Stanford præsident for studerende Denis Hayes; og forfatter og Stanford professor Paul Ehrlich.

"Lenin´s kernepolitiske filosofi var lænket til disse nyligt udklækkede miljøforkæmpere, der fastholdt, at Amerika´s regering skal omstyrtes, dens økonomi planlægges og reguleres, og dens borgere bedre kontrolleres", skriver Sussman. "Miljøet ville være det perfekte redskab til at gennemtvinge disse ændringer, og den mest effektive måde at opnå konvertitter på, ville være gennem det offentlige skolesystem - jo hurtigere, jo bedre".

Senator James M Inhofe har foreslået, at Justitsministeriet efterforskede videnskabsmænd for potentielt falsificerede data.

Og Orange County Register har fremlagt en oversigt til forbrugere, så de kan prøve at holde trit med alle skandalernes udvikling i det "global oparmings" samfund. Blandt skandalerne listet er:

ClimateGate: Skandalen om Climatic Research Unit e-mails fra East Anglia

FOIGate: I hvilken britiske myndigheder efterforsker hvor vidt East Anglia videnskabsmænd nægtede at følge nationens informationsfrihedslov om deres arbejde

ChinaGate: I hvilken dusinvis af vejrstationer i det landlige Kina simpelthen er forsvundet. Dette ville føre til en højere gennemsnitsemperatur, eftersom by niveauer mange gange er varmere.

HimalayaGate: I hvilken en indisk klima myndighed i januar indrømmede, at han for at opildne regeringerne til handling falskt påstod at Himalaya gletchere ville smelte væk per 2035

Og PachauriGates I og II, SternGates I og II, AmazonGate (i hvilken en påstand om at global opvarmning ville udrydde regnskoven blev afsløret som svindel), PeerReviewGate, RussianGate I og II og næsten et dusin andre skandaler. 

WND rapporterede også for nylig det St. Louis-baserede Peabody Energy, det største private kulselskab i verden, begærede EPA at genundersøge sine beslutninger i lyset af kontroversen over videnskabsmændenes e-mails.

Selskabet bemærkede "alvorligheden af fejlene" i arbejdet.

Givet EPA´s "omfattende afhængighed" af disse rapporter, "har agenturet i lyset af den nye information ingen anden juridisk mulighed end at genundersøge risiko resultaterne", siger begæringen.

På sin internetside siger selskabet, at EPA´s tidligere afgørelse "kunne betyde regulering af hundredtusindvis og måske millioner af bygninger, gårde, forretninger og andre faciliteter i USA".

Myndigheder i Texas har anlagt en retssag, der anklager dn føderale regering for at bruge "besmudsede" informationer for at nå til EPA konklusionen, og den beder om, at EPA´s beslutning skal omgøres. Virginia´s statsanklager Ken Cuccinelli indgav også en begæring, der krævede, at EPA genovervejede sine drivhusgas resultater. 

Det videnskabelige samfund er faktisk alt andet end enige om klimaforandringer

Uenigheden er dokumenteret af Petition Project, lanceret for omkring 10 år siden, da de første få tusinde underskrifter blev indsamlet. Bestræbelserne af Art Robinson, en forskningsprofessor o kemi og medgrundlægger af Linus Pauling Institute of Science and Medicine i 1973, lister nu titusindvis af kvalificerede videnskabsmænd, der støtter følgende erklæring:

"Der findes ingen overbevisende videnskabelige beviser på, at menneskelig udledning af kuldioxid, methan og andre drivhusgasser i den nærmeste fremtid forårsager, eller vil forårsage, katastrofal opvarmning af Jorden´s atmosfære og forstyrrelse af Jorden´s klima. Yderligere findes der substantielle videnskabelige beviser for, at forøgelse af den atmosfæriske kuldioxid producerer mange nyttige effekter på naturens plante og dyre miljø på Jorden".

Blandt de originale e-mails der blev hacket fra East Anglia og lagt ud på internettet, var "Faktum er, at vi i øjeblikket ikke kan redegøre for den manglende opvarmning, og det er træls, at vi ikke kan. CERES data offentliggjort i august 09 (bulletin fra American Meteorological Society), supplerende 08, viser, at der burde være endnu mere opvarmning: men disse data er helt sikkert forkerte. Vort observationssystem er utilstrækkeligt".

Kilde: