Global Gennemsnitstemperatur?????- Det er en ommer!!!!!!!

Med en enkel analyse af helt grundlæggende videnskabelige data for temperaturudvikling, er det muligt at afvise global gennemsnitstemperatur som en...

Ikke angivet Ikke angivet,

14/11/2010

Med en enkel analyse af helt grundlæggende videnskabelige data for temperaturudvikling, er det muligt at afvise global gennemsnitstemperatur som en konstruktion, eller med en lidt finere betegnelse:metodologisk artefakt.

Er global gennemsnitstemperatur et pålideligt mål for global opvarmning .
(Er temperatur en valid proxy for indre energi ?)

Den globale gennemsnitstemperatur spiller en helt central rolle i klimadebatten.
Diskussionen går på, hvor stor en del af de temperaturændringer vi har oplevet de sidste 50år der forklares med menneskelige påvirkninger (AGW Antropogen Global Warming) og hvor meget der kan forklares med naturlig variation.

Professor Bjarne Andresen
Den danske professor i termodynamik Bjarne Andresen sætter imidlertid spørgsmålstegn ved om man kan beregne en global middeltemperatur og i hvilket omfang ændringer i denne afspejler ændringer i jordens varmeregnskab (strålingsbalance) . Sker der en betydelig stigning i langbølget modstråling som følge af ophobning af drivhusgasser i atmosfæren. Der er selve kernen i hypotesen om den menneskeskabte drivhuseffekt.

Bjarne Andresen sætter spørgsmålstegn ved, om en temperatur kan bruges som mål for en lokalitets indre energi. Er en given ændring i en lokalitets temperaturstigning/fald et godt mål for ændring i indre energi.

Lidt mere videnskabeligt kan spørgsmålet formuleres således:
Er temperatur en valid proxy for indre energi. (Proxy er en tilnærmet gyldig erstatning) .Eksempler på proxy for temperatur kan f.eks være isotopmålinger i iskerner eller træringe. Bjarne Andresen siger nej og giver blandt andet følgende begrundelser.
Jordsystemet er et termodynamisk system i ubalance. I et sådant system giver det ingen mening at lægge temperaturer sammen og finde gennemsnittet. Selve summen giver ingen mening og det gør gennemsnittet heller ikke.

Kilde: