Glem klassekampen - nu kommer generationskampen

Økonomiske interessemodsætninger mellem unge og ældre vil sætte fremtidens politiske dagsorden i Europa - og Danmark går næppe fri

Ole Birk Olesen,

18/03/2010

Økonomiske interessemodsætninger mellem unge og ældre vil sætte fremtidens politiske dagsorden i Europa - og Danmark går næppe fri. Kunne man forestille sig nye partier, der taler de yngres sag, ligesom DF i dag taler de ældres?