Glædelig jul

Og det skete i de dage at der udgik en befaling fra Statsminister Helle at alle skatter og afgifter skulle stige

Ikke angivet Ikke angivet,

06/12/2011

Og det skete i de dage at der udgik en befaling fra Statsminister Helle at alle skatter og afgifter skulle stige. Dette var den første ændring imens rød blok var statsholdere i landet. Og alle danskere blev ramt på pengepungen, fattig som rig.
Og Josef, der var af fattig slægt, vidste ikke hvad han skulle gøre af sig selv og Maria, sin trolovede, som ventede barn. Og hun fødte en søn, den førstefødte, som hun svøbte og lagde i en krybbe. I den samme egn var der hjemløse, som lå på gaden og passede sig selv. Da stod Helles engel for dem, og Helles herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jeren stor glæde, som skal være for hele folket."
og med et var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Helle og sang:
Ære være Helle i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Helles velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til Helle, sagde de hjemløse til hinanden: "Lad os gå ind og se det som Helle har forkyndt os."
De skyndte sig derhen og fandt højere priser på alt - endda fandt de også at Helle ville tage flere af de penge, de kunne tjene på ærligt arbejde.
Da de havde set det fortalte de Josef og Maria hvad der var blevet sagt til dem af englen, og alle hørte det, og undrede sig over hvad de hjemløse fortalte dem.
Men Maria gemte ordene i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte de hjemløse tilbage og priste og lovede Helle for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.
Da otte dage var gået, og regeringen evaluerede, kiggede de på højere arbejdsløshed og et land i recession - men ingen sagde noget til det, for englen havde bebudet at denne glæde var for hele folket...

Kilde: