Genopretning af Danmark

Vi skal passe på vor kulturarv Man mærker den drejning befolkningen har haft de sidste 10 år, så vi skal meget snart til at ændre den rå mentalitet...

Kurt Bertelsen,

24/05/2010

Vi skal passe på vor kulturarv Man mærker den drejning befolkningen har haft de sidste 10 år, så vi skal meget snart til at ændre den rå mentalitet, der er fremherskende i det danske samfund. Egoisme og kræve mentaliteten er et begyndende tema på vor holdning overfor politikere og andet godtfolk. Man vil kun nyde og ikke yde. S-SF gør sit til, at vi oplever denne holdning i dag. Vor kulturarv er meget tæt på at forsvinde. Socialdemokraterne overhørte de signaler, der lød da man åbnede sluserne for flygtninge og indvandre. Ninn Hansen så det, men gjorde desværre den fejl, at han egenhændig traf, de rigtige beslutninger. Han blev straffet og dermed det danske samfund. Flere venstre orienterede partier har leflet for forkerte beslutninger omkring hele indvandrepolitikken. Følgerne ser vi i dag. Ninn kom ind at ruske tremmer og blev endda frataget ridderkorset. Det er i dag flere 2.generations indvandre, der direkte ødelægger vort samfund med kriminalitet. De lukrerer på danskernes blåøjede godhed, og gider ikke medvirke på lige fod med danskerne. Denne del koster det danske samfund adskillige mia., tallet må i få oplyst af Helle og Villy. De er jo mere troværdige, end hele den siddende regering. Vi får et oplæg fra siddende politikere i nærmeste uge om genopretningen af vor økonomi. Den danske befolkning må nu virkelig sætte sig ned og vælge, i hvilken retning de ønsker det danske samfund. Helle og Villys troværdighed eller den siddende regerings. DR har jo netop bestilt en troværdigheds analyse, der blev offentliggjort i denne uge. Vor medieverden er så venstredrejet, at man snart ikke kan åbne en radio, tv eller avis, uden at vi bombarderes af nedbrydende elementer på hele vor samfunds værdier. Vågn nu kære danskere, så længe vi kan tænke selv. Er Pia mindre troværdig end Helle og Villy. Kan de bruge vor folkeskole til egne børn?. Villy er endda selv skolelærer, men han kunne ikke engang tælle til, hvor mange plejehjem han besøgte, 2 af besøgene var ganske vist til en forælder. Sass blev opereret på privathospital. Skal jeg fortsætte rækken af falske udsagn fra den røde side, så bliver det en lang og ufuldstændig liste. Helle og Villy er så stolt af at fremkomme med, at vi skal arbejde 1 time mere om ugen. Det er i den grad et forslag, som giver den modsatte virkning. Arbejdsløsheden stiger med samme antal timer, som vi ville arbejde. Den ½ times betalte spisepause om dagen ved alle offentlige instanser, hvordan kunne det afvikles. De arbejdsløse skulle have større dagpenge. Ulemperne vil blive større end gevinsten. Det danske samfund skal til at se med mindre egoistiske øjne på fremtiden. En klog statsmand sagde engang. Hvad kan jeg gøre for mit land, ikke hvad kan mit land gøre for mig. Der bliver rigelig brug for nytænkning i fremtiden, såfremt vort samfund kan vedblive at være godt at leve i, også for indvandrer og muslimer. Det kræver bare, at vi er ydmyg over for vore fælles værdier, så vi forsat har et ægte fædreland. Med venlig hilsen Kurt Bertelsen

Kilde: