General plummer: Du burde skamme dig Lars (del 3)

Lars´ ufravigelige krav om mediefrihed virker som en rød klud i ansigtet på DR´s general direktør

_slettet_bruger_678 Ikke angivet,

01/12/2009

Lars´ ufravigelige krav om mediefrihed virker som en rød klud i ansigtet på DR´s general direktør. Han bliver til sidst så arrig at han personligt går ind sagen. Læs tredje og sidste afsnit af denne artikelserie, og find ud af hvor heldigt Plummeren slipper fra sit første møde med en ægte frihedskæmper. Der sker virkelig noget i dag! (21/10-09) Jeg har fået svar fra selveste Generaldirektøren, Kenneth Plummer: From: [email protected] To: [email protected]; [email protected] CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Date: Wed, 21 Oct 2009 16:03:49 +0200 Subject: SV: Igen en skrivelse fra jer Kære Lars Kragh Andersen, Nu har jeg efterhånden modtaget en del henvendelser for dig. Situationen er den at der demokratisk i Folketinget er truffet en beslutning om at der i Danmark skal være to licensfinansieret elektroniske medieinstitutioner - DR og TV2 Regionerne. Folketinget har besluttet reglerne for hvem der skal betale og har udlagt opgaven med at indkræve licensen til DR. DRs medarbejdere gør således blot deres job i respekt for den demokratiske politiske beslutning. Såfremt du er uening i Folketingets beslutning må du jo benytte dig af din stemmeret på valgdagen og forsøge at overbevise de folkevalgte om at de har truffet en forkert demokratisk beslutning - og så forøvrigt acceptere at enhver borger i Danmark er forpligtet til at følge landets love. Og mit svar: Kære Kenneth Jeg er meget glad og stolt over at selveste Generaldirektøren endelig har valgt at svare mig - det bliver ugens nyhed i facebookgruppen! Men der er noget du har misforstået - Det er jer der driver hetz imod mig, ikke omvendt. Om mine handlinger er udemokratiske er faktisk et godt filosofisk spørgsmål. Jeg er helt indforstået med, at de er ulovlige, men min samvittighed byder mig at fortsætte. Undertegnede har en meget meget stor kærlighed til demokratiet, retsstaten og ytringsfriheden, og jeg kunne aldrig i livet finde på at forbryde mig mod nogle af principperne i disse grundbegreber. Civil ulydighed - som mine aktiviteter jo er - ser jeg netop som et værktøj til at opretholde det jeg elsker. Du fremfører pointen, at jeg burde kæmpe kampen ad politisk og konventionel vej. Dette gør jeg OGSÅ, men mine handlemuligheder er her meget små og min indflydelse meget lille, så jeg kæmper mod uretfærdigheden og overmagten på den måde, som jeg finder bedst. Jeg ved udmærket godt, at dine medarbejdere "bare" gør deres arbejde. Men "bare" at gøre sit arbejde er ikke godt nok som undskyldning. Det er derimod Nürnberg-undskyldning nr. 1. Du fremfører også, at alle i Danmark har pligt til at følge loven. Dette står så vidt jeg ved ingen steder, og det bringer os vel ind på et retsfilosofisk plan at diskutere, hvorvidt man har pligt til noget som helst. Jeg handler dog under strafansvar og det er jeg mig helt bevidst. Slutteligt vil jeg igen slå fast, at jeg mener at licensindkrævning og i særdeleshed i den størelsesorden som I opkræver, er i strid med EMRK art. 10, som til enhver tid står over dansk national lovgivning. Mange venlige mediefrihedshilsner Lars Kragh Andersen V.A. Borgensvej 1 st th 2450 København SV -------------------------------------------------------------------------------- From: [email protected] To: [email protected] CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] Date: Wed, 21 Oct 2009 16:56:08 +0200 Subject: SV: SV: Igen en skrivelse fra jer Kære Lars Kragh Andersen, Bare det at du kan finde på at drage paralleller til Nürenberg processen siger alt. Du burde skamme dig - og du burde leve op til den demokratisk vedtagne danske lovgivning. MVH Kenneth Plummer -- -------------------------------------------------------------------------------------------- D Plummer Generaldirektør DR DR Byen T +45 3520 3040 +45 3520 3040 D +45 3520 8012 +45 3520 8012 [email protected] Kære Kenneth Der er klare paralleler i selve tankekonstruktionen. Jeg medgiver, at omfanget af uretfærdigheden er noget anderledes her, men IDEEN om at man igennem en demokratisk vedtagen lov fuldstændig legitimerer sine handlinger er absurt. Og bare for at få en ting HELT på det rene: Jeg føler selvfølgelig ingen skam over at forsvare mig over for en uretfærdighed og et uproportionalt indgreb i mine frihedsrettigheder, om den så er hjemlet i lovgivningen eller ej. Det tætteste vi kan komme på enighed er vidst, at du har dine holdninger og jeg har mine. Det respekterer jeg til fulde. Du og DR gør hvad I mener I bør, jeg gør det samme. Længere er den historie sådan set ikke. Med mange venlige hilsner Lars Kragh Andersen En lille fodnote til min kommentar om EMRK og dansk national lovgivning: EMRK står ikke over national dansk lovgivning i det omfang, jeg forsøgte at give indtryk af til Kenneth Plummer. Det lød bare så pisse godt, da jeg skrev det. ;-) Tak til John for at gøre mig opmærksom på det. Brevveksling mellem mig og jura Christian på DR. Læses nedefra og op: Kære Christian Tak for dit svar. Jeg sigter lavt i første omgang og fremsætter kun påstand om at DR's betalingskrav mod mig ikke er gyldigt. Du henviser til den - i sandhed omfattende korrespondance i sagen - men mine indrømmelser er naturligvis kun af en ren principiel karakter. Jeg har aldrig været licenpligtig i mit liv. Jeg er allrede begyndt at spare op til stævningsafgiften og glæder mig meget til at se hvordan DR vil bevise over for retten, at jeg er eller har været licenspligtig. Med mange venlige hilsner Lars Kragh Andersen -------------------------------------------------------------------------------- Fro [email protected] To: [email protected] Date: Thu, 29 Oct 2009 12:40:24 +0100 Subject: SV: Stævning af rette myndighed Kære Lars Kragh Andersen, Tak for din e-mail. Jeg skal henvise til den ret betydelige korrespondance i sagen og for god ordens skyld endnu en gang gentage, at du selv flere gange skriftligt har oplyst DR Licens at være indehaver af licenspligtige apparater, hvorfor du er tilmeldt licens. Det er ikke muligt for mig at rådgive dig om hvem du skal stævne, idet det afhænger af hvilke påstande du har tænkt dig at fremsætte. Er det DRs betalingskrav du ønsker at gøre indsigelser imod? Eller er det medielicensen som sådan? Jeg skal i den forbindelse anbefale dig - selv at søge juridisk bistand. Med venlig hilsen Christian _________________________________________ Christian Sonnefeld Jørgensen Juridisk Konsulent, DR Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20, opg. 3-4 DK-0999 København C T +45 3520 3040 +45 3520 3040 +45 3520 3040 +45 3520 3040 D +45 3520 2094 +45 3520 2094 +45 3520 2094 +45 3520 2094 M +45 2854 2094 +45 2854 2094 +45 2854 2094 +45 2854 2094 [email protected] www.dr.dk ------------------------------------------------------------------ Lars Kragh Andersen [mailto:[email protected]] Sendt: 28. oktober 2009 18:56 Til: Christian Sonnefeld Jørgensen DR Juridisk og Politisk Sekretariat Cc: Kenneth Plummer Generaldirektøren; Lotte Boas DR Licenskampagner; Rikke Sloth DR Licens & Programservice Emne: Stævning af rette myndighed Hej Christian! Jeg har et spørgsmål som jeg er sikker på, at du kan besvare. SKAT har jo informeret mig om, at de vil sende mig en opkrævning på det uretmæssige beløb som man mener jeg skylder DR. Dette krav er selvføægelig urimeligt, idet hele medielicensen er dybt forkastelig og sidst men ikke mindst pga det faktum, at jeg aldrig i mit liv har været licenspligtig. Trods dette har jeg påråbt mig netop dette af principielle og moralske årsager. Nu er spørgsmålet så, hvem jeg skal have i byretten for at bevise min uskyld? Er det DR eller er det SKAT? Jeg gætter på DR. Jeg har nemlig tænkt mig at stævne den rette myndighed og kræve, at den beviser min skyld. Personligt får jeg svært ved at bevise min uskyld, da det pr. definition er svært føre negative beviser. Jeg ser frem til, at du vejleder mig om hvor stævningen til den tid skal sendes hen. Jeg slutter med at citere Lotte Boas: ”Vores licensinspektører må ikke gå ind i folks hjem. Men det er meget tit, at man kan se direkte ind i en stue, hvor der står et fjernsyn. Hvis vores licensinspektører er ude hos borgere og kan se, de har fjernsyn, kan vi tvangstilmelde dem,” siger Lotte Boas, som er chef for DR’s licenskampagner, til hjemmesiden og tilføjer, at en borger må gå til domstolen og bevise, at man ikke har pligt til at betale, hvis man er utilfreds med tvangsindmeldingen. " Igen..Hvordan beviser man, at man er uskyldig? Det virker meget meget udansk! PS: Jeg bibeholder mine CC'ere, så de andre også har en chance for at følge med i sagen. Mange venlige mediefrihedshilsner Lars Kragh Andersen V.A. Borgensvej 1 st th 2450 København SV En mail, så de ikke glemmer mig helt: (17/11-09) Kære alle venner på DR Så har SKAT meddelt mig, at min nyeste klage er sendt til kreditor - altså jer. De har desuden vejledt mig om, at sagen ender i landsskatteretten, hvis jeg ikke betaler. Det ser jeg meget frem til, uagtet udfaldet. Det er jo en ærlig sag at tabe. Jeg vil igen gerne gøre alle hos DR opmærksom på, at al kontakt med jer er udsprunget af en ren og skær principiel modstand mod medielicens (internetskat), og at undertegnede aldrig i sit liv har været licenspligt - hverken på den ene eller anden måde. Mange venlige mediefrihedshilsner Lars Kragh Andersen V.A. Borgensvej 1 st th 2450 København SV PS: Er det Christian der møder i retten? Det håber jeg, han virker meget kompetent og tålmodig. PSS: Håber ikke du svarer på denne mail, hr. Generaldirektør. Det kan du ikke vinde noget på - slet ikke hvis du - som sidst - gør det i affekt.

Kilde: