Fund af attraktive metaller i Grønland eksploderer | Ingeniøren

Men Grønland bremser sin egen indtjening med et uran-forbud, fordi det vil medføre, at der modregnes i bloktilskuddet

Deep Throttle,

25/08/2011

Men Grønland bremser sin egen indtjening med et uran-forbud, fordi det vil medføre, at der modregnes i bloktilskuddet. Det er ret barokt fordi uran er co2 fri energi, som vil mindske problemet med Grønlands smeltende gletsjere og indlandsis.

De strammer buen sålænge den går og nasser på bloktilskuddet så mange år som muligt.

Danmark bliver holdt for nar.