Frigør virksomheder fra skat

Selskabsskatten i Danmark giver ingen mening

Lars Thomsen,

29/12/2012

Selskabsskatten i Danmark giver ingen mening. Vi vil gerne have arbejdspladser, eksport, investeringer til nye virksomheder. Fjern selskabsskatten og lad virksomhederne beholde deres overskud i form af kapital som de så kan investere i nye tiltag.

Det er direkte forkert at kigge på selskabsskatten for at se hvor meget en virksomhed betaler i skat. De har jo betalt de høje lønninger (som er højt beskattet), pålagte afgifter på el og vand, barselsorlov til ansatte, og afgifter på alle andre varer som de måtte købe. Hvis dette regnskab gøres op så betaler virksomhederne den formentlig højeste skatte sats i verden.

Mange lande har skattefrihed i 10 år for nyetablerede industrier. Danmark skulle give frit lejde i 20 år. Vores infrastruktur er god og den kan tiltrække masser af virksomheder, men det vare ikke ved !!.

Kilde: