Fri mig fra selskabsskatten

Efter et par vanskelige år ser min virksomhed ud til at komme ud af 2010 med et pænt overskud

Thomas Køhler,

10/11/2010

Efter et par vanskelige år ser min virksomhed ud til at komme ud af 2010 med et pænt overskud. Meget kan selvfølgelig nå at ske endnu, men alt tyder på, at vi får et pænt resultat. Efter magre år kommer fede.

Desværre betyder det også, at jeg som virksomhedsleder må vinke farvel til 25% af vores overskud i selskabsskat. Og det selvfølgelig efter at vi, der er ansatte i virksomheden, allerede har betalt indkomstskat af vores løn, og efter at virksomheden oven i købet har svaret 3,08% i lønsum af de samlede, udbetalte lønninger og honorarer. For at stille det op som det stykke købmandsregning, det i virkeligheden er, så sker der det, at hvis jeg udbetaler f.eks. 100.000 kr. i løn, så går de 42% (mindst) i forvejen i statskassen i form af personskat (42.000 kr.) og herefter 3008 kr. i lønsum. Løn kan jeg kun udbetale, hvis min virksomhed tjener penge. Men når den så begynder at gøre det, snupper statskassen straks 25%.

Jeg kan selvfølgelig prøve at styre min økonomi, så jeg får mest muligt ud af pengene. Det gør det nødvendigt for mig at overveje, om jeg vil foretage nogle investeringer inden nytår, som kan reducere det skattepligtige overskud og i øvrigt gavne min virksomhed. Jeg kan til gengæld ikke lægge pengene til side til sværere tider. Så tager statskassen dem.

Det kunne måske så endda gå, hvis selskabsskatten gjorde gavn. Men den udgør en forsvindende, lille del af statens indtægter. 20 milliarder ud af omkring 1000 milliarder. De store indtægter til staten, som går til vores velfærd, kommer fra personskatter, afgifter og moms. Derimod hæmmer selskabsskatten den vækst, som er nødvendig, hvis ikke Danmark skal sakke agterud i forhold til de lande, vi plejer at sammenligne os med. Vi nærmer os bunden af gruppen af OECD-landene, hvor vi for blot en generation siden lå i toppen. Hvis Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i OECD i 2020, så skal BNP per capita vokse med 2,6 % om året i de næste 10 år. Det kræver, at flere arbejder mere – i den private sektor.

En fjernelse af selskabsskatten vil:

–        Øge afkastet af kapital

–        Give større investeringer og større kapitalapparat

–        Skaffe flere udenlandske investeringer i Danmark

–        Give en mere produktiv arbejdsstyrke og højere reallønninger

Hvorfor? Jo, fordi virksomhedsledere som mig så ikke afleverer overskuddet i statskassen, hvor det ikke gør den store forskel, men får mulighed for at disponere over pengene til investeringer, f.eks. nyansættelser. De nyansatte vil betale indkomstskat, som så går i den fælles kasse. Udenlandske investorer vil lægge deres virksomheder i Danmark, igen med dobbelt gevinst for samfundet. Og pengene får lov at arbejde i de virksomheder, som tjener dem. De skal ikke ind over politikernes bord først.

Derfor ønsker vi i Liberal Alliance at sænke selskabsskatten.

Kilde: