Fremtidens industri hvordan? Eller skal den overhovedet findes i DK?

Den danske fremstillingssektor står for ca

Daasbjerg Ikke angivet,

15/11/2010

Den danske fremstillingssektor står for ca. 45 % af den samlede danske eksport, beskæftiger 350.000 personer og genererer forretning for 150 mia. kroner hos andre erhverv.  

Til gengæld viser de tørre tal også, at den danske fremstillingsindustri har mistet 100.000 arbejdspladser de seneste 10 år – og udviklingen fortsætter. 

Artikel fra wood-supply:
Produktion skal fastholdes meningsfuldt 
Hos Center for Industriel Produktion og Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet har man taget problemstillingen op gennem forskningsprojektet ”Produktion 2025”. 

Her er udgangspunktet, at fastholde produktion i Danmark – spørgsmålet er blot hvordan? 

- Hvis vi agerer, som vi plejer, er det ikke muligt at fastholde arbejdspladser meningsfuldt. Vi skal tænke anderledes, forklarer professor John Johansen fra Center for Industriel Produktion, og anfægter også den holdning der hidtil har eksisteret om, at produktionen kan flyttes til udlandet, mens vi i Danmark koncentrerer os om udvikling og forskning: 

- Vi ser lige nu en begyndende anden bølge af outsourcing, hvor vi begynder at sende mere sofistikerede og videnbærende aktiviteter væk fra Danmark. Produktion efterspørger viden, og hvis vi ikke har produktion, så mister vi også viden, fastslår han. 

Automation gør det ikke alene 
Professoren hæfter sig også ved, at mange politikere og meningsdannere forfalder til stereotype ord som innovation og automatisering, når de skal komme med bud på, hvordan dansk industri skal klare sig i fremtiden: 

- Vi SKAL leve af innovation, men vi skal se mere nuanceret på det. Vi kan ikke bare automatisere os ud af problemerne, for de er også knalddygtige til at automatisere i Kina og Taiwan. Automation gør det ikke alene, så vi skal se det i sammenhæng med den forretning, vi fører, siger John Johansen. 

Kan vi leve uden industri???

Kilde: