Fremtidens Danmark

Færre og færre betale skat, flere og flere skal forsørges

Carl-Mar Møller,

27/03/2010

Færre og færre betale skat, flere og flere skal forsørges. Hvad gør vi ? Mit forslag til priotering. Hvem skal have mere? Enlige fattige forældre skal have 3000 kr. mere om måneden. Det koster 2 milliarder om året. Psykisk syge skal have gratis psykoterapi. Billigt behandlingstilbud til alkoholikere. Hvem skal have flere rettigheder? Bøsser og lesbiske skal vies på lige vilkår. Hvor skal vi spare? Sygesikringstilskud til Kiropraktor, fysioterapi og tandlæge fjernes. Ældre skal selv gøre rent, undtagen hvis de er handicappet eller bevægelses hæmmet. Aktivering skal være frivillig. Hvilke afgifter skal forhøjes? En pakke cigaretter skal koste 50 kr. 100 % mere afgift på sukker 100 % mere afgift på alkohol Hvilke afgifter skal sættes ned ? El afgiften skal sættes ned med 50% for at hjælpe Danske virksomheder Jordskatten skal ned for at styrke landbruget. Kommunerne? Kommunerne skal have lov til at hæve skatten det der svare til inflationen, plus 3 % Skolerne? Skoleeleverne skal sammen med lærerne selv vedligeholde og rengøre skolerne. Heldagsskole skal indføres, det er billigere. 30 elever i hver klasse, hvor der nu er 28. Udsugning og indsugning af luft i hver klasse lokale, som giver øget indlærings evne og øget livskvalitet. Eleverne er i dag langt bedre til selvstudium på grund af internettet. Narkomaner? Langt flere narkomaner skal have gratis heroin. De skal have en tilladelse til at have en uges forbrug på sig uden at det er ulovligt Hash? Grænsen for hvor mange gram hash på du må have på dig skal sættes op til 10 gram. Hash virker som nervepiller og dem der er brugere, brugt det som selv medisering. Energi? Vi skal have A-kraft værk. Sverige har 10 A-kraft værker. Vindmøller skal dække 50% af vores energi behov. Opsætningen af vindmøller skal sættes op med 50% i de næste 5 år. Kriminelle? De kriminelle skal have mange flere tilbud om personlig udvikling, så de bliver mere i stand til at arbejde og kontrollerer aggressioner. Undervisningen skal udføres gratis af psykologi studerende som et led i deres uddannelse. De skal have lov til f.eks. at have deres egen madras med ind, eller købe en i fængslet, så de ikke får ødelagt deres ryg. Fangere skal have meget mere indflydelse på deres ophold, så de bliver bedre mennesker. Anbringelse af børn? Familien skal tilbydes 50 timers familieterapi, før man evt. fjerner børnene. 50% refusion fra staten vedr. tvangsfjernelse af børn og unge. Ungdomsklubber? Flere ungdomsklubber i alle store byger for at forebygge ungdomskriminalitet.

Kilde: