Fremtiden er en mulighed -ikke en trussel

  Af Thomas Gulløv Longhi og Merete Riisager, folketingskandidater for Liberal Alliance på Fyn Fyens Amts Avis 30

Thomas Gulløv Longhi,

31/01/2011

 

Af Thomas Gulløv Longhi og Merete Riisager, folketingskandidater for Liberal Alliance på Fyn

Fyens Amts Avis 30. januar

Sydfyn er hårdt ramt af arbejdsløshed. Mange job er gået tabt, men løsningen er ikke at grave sig ned i et hul og give op.

Hvis vi skal have arbejdspladser til Fyn, skal vi have mod til at forfølge mulighederne, og mod til at fjerne de barrierer, der gør det svært at skabe vækst. Virksomhederne har svært ved at klare sig i den internationale konkurrence, fordi omkostningerne ved at drive virksomhed er væsentlig højere end i andre lande. Skat på foretagsomhed og arbejde er en stor omkostning for virksomhederne og ved at fastholde en høj afgift på arbejde, er vi med til at nedlægge arbejdsplader i Danmark. Hvis en vare skal kunne afsættes på det globale marked, skal den ikke kun være interessant, men også have den rigtige pris. Så når vi i Liberal Allicance vil sætte skatterne ned, er det ikke for at tækkes de rige, men fordi det er den bedste måde at skabe arbejdspladser på.

Vi må dog samtidigt erkende, at der er visse typer af industri vi ikke længere kan drive rentabelt i Danmark. Løsningen er ikke at søge statsstøtte til midlertidige job. Løsningen er at fokusere på, hvilke faktorer der kan understøtte ny vækst og nye arbejdspladser og her står Sydfyn med et par stærke kort på hånden. Sydfyn har en lang tradition for virksomheder inden for det maritime miljø, og hvis vi kan formå at trække på den erfaring og bygge bro til de vidensinstitutioner, der er i området, er der en god mulighed for at skabe ny vækst. Simac, Svendborg Erhvervsskole og SDU er alle faktorer, der kan være med til at understøtte nye arbejdspladser i området.

DanPilot har nu hovedkvarter i Svendborg, Søby værft har haft stor succes med at skabe en ny teknologi til at rense skibssider, i samarbejde med ingeniørstuderende fra Syddansk Universitet, og Franske Principia vil etablere sig i Svendborg med op til 50 nye arbejdspladser inden for få år.

I stedet for at give op og tale sig ned i armod, skal vi dyrke de gode historier og se på, hvordan vi kan lære af andre områder, der har været i samme situation. For år siden var Ruhrdistriktet i Tyskland et område præget af lukninger og arbejdsløshed. Men vores tyske naboer gav ikke op. I stedet for at se på fremtiden som en trussel, kiggede de på hvilke faktorer, der kunne være med til at understøtte ny vækst og nye arbejdspladser. Ruhr-distriktet er i dag et område i fremgang inden for it og teknologi.

Vi kan gøre det samme på Fyn, men det kræver, at vi har mod til at reformere vores samfund, og det kræver, at vi lokalt udnytter de faktorer, der kan være med til at genere vækst og skabe nye arbejdspladser.