Fransk økonom: Økonomisk uvidenhed er et demokratisk problem

Den franske økonom Jean-Pierrre Boisivon pointerer, at bl

Ole Birk Olesen,

29/03/2010

Den franske økonom Jean-Pierrre Boisivon pointerer, at bl.a. en total uvidenhed om virksomheders økonomi afføder en ikke ubetydelig skepsis over for erhvervslivets største virksomheder, der nyder meget ringe anseelse i befolkningen.