Frankrig kræver nyt grundlag for EU

Nyheder, der kan få stor indflydelse på EU, behandles sjældent seriøst i danske medier

Ikke angivet Ikke angivet,

31/08/2015

Nyheder, der kan få stor indflydelse på EU, behandles sjældent seriøst i danske medier. Dette interview med den franske minister Macron, er dog en af tophistorierne i Tyskland. Jeg har oversat , hvad jeg anser for de vigtigtste punkter, men de sidste 2 afsnit i teksten er helt og aldeles min egen holdning.

Den franske regerings konklusion på den græske krise, er ikke mindre EU, men langt mere EU.

Macron ønsker et nyt grundlag for EU og Eurozonen. Der bør ifølge ham oprettes en kommissær for euroen. De 19 euro-staters økonomi, finans og socialpolitik bør koordineres fra Bruxellles, som skal råde over et meget stort budget.

Macron mener desuden at hvis man ikke indfører en finanstransfer fra de rigere Euro-stater til de fattigere, så kan man med det samme lægge euroen i graven.

Macron konkretiserer Hollandes forslag, som han kom med i sidste uge. Frankrig ønsker intet mindre end en kommissær med vidtgående beføjelser, der kan sammenkøre euro-staternes økonomi og som kan give investeringer og tale med i arbejdsmarkedspolitikken.

Endvidere skal denne nye super-kommisær råde over et betragteligt budget, jo højere, jo mere troværdigt ville Europa være. Regningen for hele herligheden skal hovedsageligt varetages af de rige Euro-stater. Derfor har Tyskland indtil videre ikke været begejstret for ideen.

EU- parlamentarikerne fra euro-staterne skal kunne kontrollere " Den økonomiske regering".

Siden Danmark jo som bekendt ikke er et euro-land, får dette sammenarbejde, hvis det skulle blive til noget, ikke direkte betydning for Danmark. Men indirekte kan det skam godt få stor betydning.

For konklusionen hos jubel-europæerne, når der opstår kriser inden for EU-sammenarbejdet er aldrig mindre union, men altid mere union. Man stiller sig aldrig det vigtige spørgsmål "gør vi det rigtige", men konkluderer at problemer bedst løses, ved at give EU mere magt.

At man så vil lade "Mickey mouse" parlamentet kontrollere dette super-kommissaritat, er jo som at lade får vogte ræven.

For langt størstedelens vedkommen, så er EU-parlamentet levebrødspolitikernes "gravplads". Der hvor man søger hen, når man af lokalbefolkningen er fundet for let til de lokale parlamenter.

Der er selvfølgelig visse undtagelser, såsom Messerschmidt, men ellers består EU-parlamentet hovedsageligt af en flok grå 3. rangs politikere, med meget lille folkelig opbakning, hvad stemmeprocenten til EU-parlamentsvalg jo viser.

I ca. 2020 står der 6 nyere EU-stater på spring til at indføre euroen. De rigere euro-stater ville på det tidspunkt være i undertal over for de fattigere EU-stater. De rigeste stater ville så skulle sende midler til de svagere EU-stater.

Tyskland er vores største samhandels partner. Det er ikke i dansk interesse, at Tyskland bliver "malket" i et sådan sammenarbejde. Man må håbe at Frau Merkel til det franske forslag giver Frankrig et moderligt og bestemt "NEIN!" med på vejen.