Frank J. satser alt på børnepasning

Københavns nytiltrådte overborgmester, Frank Jensen (S), sætter både sin egen og partiets prestige ind på, at alle forældre kan få tilbudt pasning ...

Ikke angivet Ikke angivet,

04/01/2010

Københavns nytiltrådte overborgmester, Frank Jensen (S), sætter både sin egen og partiets prestige ind på, at alle forældre kan få tilbudt pasning inden for tre-fire kilometer fra bopælen.