Forventer Ny Vold Fra Fanatiske Muslimer

Med mindre en eller flere muslimer overtaler på en eller anden måde alle muslimer der lever i Vesten om nødvendigheden for en reformering, en ny fo...

Cherif Tomra Ayouty,

07/01/2010

Med mindre en eller flere muslimer overtaler på en eller anden måde alle muslimer der lever i Vesten om nødvendigheden for en reformering, en ny forståelse, en ny fortolkning og en ny praktiserings facon af islam, så det kan tilpasses de vestlige værdier, kultur og leve regler, kan muslimer aldrig opnå deres fulde potentiale, som medborgere i jordens meste avanceret og succesrige samfund i menneskes historie. Indtil da, kan vi forvente mere terror aktioner fra fanatiske muslimer, mens den største del af resten af muslimer lever videre i et parallel samfund med al de negative resultater der følger for deres efterkommerne.

Jeg har prøvet at bidrage min andel i islams reformering ved at skrive bogen “Nutidens Muslim” hvor jeg anbefaler muslimer om at følge et manifest på de følgende 25 punkter for at de kan opnå en ordentlig integration i det vestlig samfund med al de gevinster der medfølger:

1. – samarbejder med andre mennesker til gavn for hele menneskeheden, da Gud har skabt alle typer liv på Jorden. Mennesker er ikke skabt for, at de skal bekrige hinanden, men for at kunne samarbejde og leve i fredelig sameksistens. Betingelsen for samarbejde mellem mennesker er først og fremmest, at man lever trygt i indbyrdes harmoni med personlig sikkerhed.

2. – respekterer sig selv som muslim, og respekterer alle jøder og kristner samt alle mennesker fra alle andre trosretninger, som ligemænd og -kvinder, og afskyr ikke deres hjem, levevis og religiøse steder.

3. – etablerer og indretter samfundet på basis af videnskabelig forskning, kreativitet, logik, kunstnerisk skønhed og social harmoni.

4. – overholder princippet om, at må aldrig – hverken direkte eller indirekte – dræbe eller skade andre mennesker under nogen omstændigheder med mindre det sker i direkte og lovligt selvforsvar eller i forbindelse med krigshandlinger, som ens land er en af deltagere i overensstemmelse med internationale regler.

5. – praktiserer islam på en progressiv måde, som Gud har bestemt for at udvikle menneskeheden, og er samtidig rationel i alle sine handlinger.

6. – elsker sin Gud og islam ud fra ønsket om at gøre alt godt, ikke af angst for en straf.

7. – efterligner profeten Muhammed ved kun at følge hans gode gerninger, ikke ved at kopiere hans tids måde at klæde sig på eller hans fysiske udseende.

8. – bruger alene det demokratiske system og aldrig selvtægt for at klage eller retfærdiggøre sig eller for at gennemføre ændringer i samfundet, ligesom han/hun bruger demokratiet og den demokratiske ånd som kernegrundlaget for regeringsførelse.

9. – anerkender fuldstændig adskillelse af religion fra stats- og samfundsanliggender, og overholder lovene i de samfund, han/hun bor i.

10. – accepterer total ligestilling mellem mænd og kvinder i alle aspekter af livet, herunder uddannelse, arbejde, arv, ægteskab, skilsmisse, forældremyndighed og retsspørgsmål.

11. – afviser enhver form for terrorisme.

12. – afviser dødsstraf, stening, afhugning af lemmer og piskning.

13. – afviser ’æresdrab’ under nogen omstændighed.

14. – anerkender, at en muslim kan forlade islam, blive ateist eller tilslutte sig en anden religion uden at skulle stå til regnskab for dette over for nogen anden end Gud.

15. – accepterer, at det er frit for enhver at vælge seksuel orientering og præferencer, så længe det er inden for de gældende love i det land, man bor i.

16. – optræder så ubemærket som muligt i det omgivende samfund med hensyn til påklædning og opførsel.

17. – tvinger eller presser ikke kvinder til at bære tørklæder, hijab eller niqab, fordi dette er nedværdigende for dem og fornærmende for mændene.

18. – baserer forholdet til Gud på direkte kontakt og ikke ved at skulle gå gennem imamer, mullaher, sheiker eller lignende, da der i islam ikke er nogen ’præstestand’ som forkyndere. Derfor skal religion betragtes som en personlig sag, der skal praktiseres som et privat anliggende.

19. – forstår, at ’jihad’ ikke betyder ’hellig krig’. Guds mening med ’jihad’ for muslimer er, at de skal bestræbe sig på at øge deres livskvalitet og kæmpe mod alle deres personlige dæmoner – og ikke mod andre mennesker.

20. – afviser enhver anvendelse af både psykisk og fysisk tvang for at opnå såvel religiøse som ikke-religiøse mål, og bruger aldrig vold eller nogen form for magt til at løse en strid. Afviser desuden enhver form for fysisk og psykisk vold eller anden form for mishandling af ægtefælle, børn, tjenestefolk, kolleger eller levende væsener i øvrigt.

21. – afviser enhver nuværende eller fremtidig ’mazaheb’ (lovskole) indenfor islam, da deres ekistens er en af de vigtigste årsager til de mange stridigheder blandt muslimer.

22. – nægter at følge alle tidligere udstedte fatwa’er og afviser enhver fatwa, der udstedes i fremtiden. Intet menneske har tilladelse af Gud til at udstede en fatwa.

23. – anerkender, beskytter, respekterer og fremmer ytringsfriheden indenfor rammerne af de gældende love. Islam, Profeten og muslimer er højt hævet over et selv nok så lavt niveau for fornærmelser, og ingen form for vold må under nogen omstændighed anvendes som svar på kritik af islam eller Profeten.

24. – accepterer den kendsgerning, at verdens befolkning består af mange forskellige racer og nationer, der lever i flere forskellige kulturer, der er opstået gennem tusinder af år. Dermed har de ret til at leve i overensstemmelse med forskellige normer og trosretninger – uden indblanding eller had fra andre. Muslimer har ikke eneret på at leve på Jorden. Mennesker fra andre trosretninger og overbevisninger er ligestillede med muslimer overfor Gud, der skabte hver eneste af dem.

25. – bruger aldrig sharia i sit liv, men oplever islam som en åndelig tro og ikke som en lov-religion.

Kilde: