Forsker: Politisk budskab i børne-TV er ok - så længe jeg er enig i budskabet

Min respekt for betegnelsen 'forsker' kan snart ligge på et meget lille sted

Lennart Ikke angivet,

09/12/2009

Min respekt for betegnelsen 'forsker' kan snart ligge på et meget lille sted. Man forventer en hvis objektivitet af en forsker - de får løn og anerkendelse for at være objektive. En hvis værdineutralitet bør altså kunne forventes. Men mange "forskere" er i dag alt andet en værdineutrale: