Forsker: Antallet af asýlansøgere påvirkes af blå bloks stramninger

Torben Tranæs er forskningsdirektør i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

Ikke angivet Ikke angivet,

26/08/2015

Torben Tranæs er forskningsdirektør i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Han skriver i en kronik:

Vurderet på baggrund af den eksisterende forskning må de seneste initiativer på flygtningeområdet derfor forventes at påvirke antallet af asylansøgere i nedadgående retning.

Altså, den et-årige opholdstilladelse uden mulighed for familiesammenføring for visse flygtningetyper fra efteråret 2014, samt det lavere sociale sikkerhedsnet for nytilkomne til landet, kaldet introduktionsydelsen, som den nye regering er ved at få vedtaget. (...)

Europæiske politikere forsøger at begrænse flygtningestrømmen til deres lande ved at dreje på ovennævnte håndtag. Og selv om det ofte bliver kritiseret at gøre de forventede levevilkår ringere (f.eks. ved at skære i ydelser), så må man på baggrund af den eksisterende forskning forvente, at det vil reducere tilstrømningen.

 

Kilde: