Forny Folkestyret

Vort folkestyre bygger på repræsentativt demokrati

Kurt Aage Francis Madsen,

09/11/2011

Vort folkestyre bygger på repræsentativt demokrati. Som vælgere kan vi stemme på kandidaterne til folkeforsamlingen, hvor de valgte medlemmer derefterr føler, at de nu kan lovgive i respekt for, hvad et flertal i forsamlingen mener er det rigtige. Det sker uanset om vælgerne har haft mulighed for at tage stilling rtil det,som den repræsentativee folkeforsamling foretager sig.

Systwemet fungerer, men det er langt fra et egentlig folkestyre.

Så kom de første skridt hen imod en fornyelse, kontraktpolitikken.

Vor regering, Anders Fogh Rasmussen (V) 2001 2007, fortalte vælgerne præcis, hvilken politik den ville føre i den kommende valgperiode og vælgerne kunne følge med i, hvordan punkt for punkt i det politiske program blev gennemført. Et stort fremskridt for folkestyret.

I 2008 kom verdenskrisen, kontraktpolitikken bortfaldt, og vi var tilbage i det gamle "vi alene vide-system", som gav vore politikere selvfølelse.

Men i 2011 sker noget nyt. Enhedslisten (Ø) bliver nødvendig parlamentarisk støtte til vor ny regering,

Helle Thorning (S). Enhedslisten har et væsentligt bud på fornyelse af folkestyret. Folketingsgruppen

skal altid have partiets hovedbestyrelse til at godkende folketingsgruppens politik. Hoedbestyrelsen repræsenterer partiets medlemmer, kaldet baglandet.

De andre partiers ledere er stærkt utilfredse med denne "forsinkede procedure". I stedet burde de være glade for denne fornyelse af folkestyret,og selv indføre denne procedure i deres politiske partier. Det ville i sandhed være et fremskrindt, en fornyelse af dansk folkestyre.

Kurt Francis Madsen

cand.polit.

Skolevej 29

Drastrrup

8960 Randers SØ

Kilde: