Forenede (muslimske) Nationer?

FN ønsker at kriminalisere religiøst kætteri, forudsat at dem der kommer med påstanden, er islamister

_slettet_bruger_2615 Ikke angivet,

12/12/2010

FN ønsker at kriminalisere religiøst kætteri, forudsat at dem der kommer med påstanden, er islamister.

Senere på måneden skal FN´s Generalforsamling stemme om en ikke bindende resolution om bagvaskelse af religion, der vil give international sanktion til den slags religiøs forfølgelse, der er almindelig i muslimske lande. På overfladen indeholder resolutionen den slags imødekommende menneskerets sprog sprøjtet ud af FN. Intentionen med resolutionen er dog at give sanktionsmuligheder for undertrykkende mekanismer, som primært muslimske lande bruger til at tavsgøre kritikere af deres stats sanktionerede sekter. Dette yder international legitimitet til kriminelle straffe mod folk, der udøver deres ret til tilbedelse.