Fordummende dækning af USA

"Har man boet i USA, kan det føles besynderligt at vende hjem til Danmark

Ole Birk Olesen,

11/01/2011

"Har man boet i USA, kan det føles besynderligt at vende hjem til Danmark. Mange danskere excellerer i en måde at forstå og bedømme USA på, som - deres egen selvforståelse til trods - bedst kan kaldes uvidende og arrogant, og i den fordummelse kommer man næppe uden om den rolle, danske journalister spiller, bevidst eller ubevidst," skriver Peter Kurrild-Klitgaard.