For meget tillid til offentligt ansatte

LEDER: Så fandt også en ledelsesforsker ud af, hvad almindelig sund fornuft har tilsagt mange af os andre altid: At tillid er godt i afmålte doser,...

Ole Birk Olesen,

16/02/2010

LEDER: Så fandt også en ledelsesforsker ud af, hvad almindelig sund fornuft har tilsagt mange af os andre altid: At tillid er godt i afmålte doser, men at blind tillid i sig bærer kimen til, at tilliden bliver misbrugt, fordi mennesker nu engang er mennesker.

Et af de steder, hvor ledelsens tillid til de ansatte efter alt at dømme er løbet af sporet, er i den offentlige sektor. Simpelthen fordi det her ikke har dårlige konsekvenser for cheferne at vise for meget tillid til de medarbejdere, de har under sig, og fordi de derfor ikke får andet end dårlig stemning ud af at dyrke lidt sund mistillid.

Men blandt politikerne taler man ikke desto mindre om, at en såkaldt "tillidsreform" er tiltrængt i det offentlige, altså at der skal vises større tillid til de offentligt ansatte. Reelt har politikerne ingen indikationer på, at det er den rigtige retning at gå - at mistilliden er blevet for stor i den offentlige sektor. De har blot de offentligt ansattes egne ord for, at de gerne vil styre lidt mere selv. Men hvad siger de borgere, som ikke er offentligt ansatte? Oplever de virkelig, at de offentligt ansatte generelt bør have mere frihed til at tilrettelægge deres arbejdsdag? Næppe.

Hvad politikerne her er ude i har da heller ikke som mål at optimere produktionen i den offentlige sektor. Det handler blot om at score stemmer hos de mere end 800.000 offentligt ansatte selv. For hvilken faglig gruppe synes ikke, at alting ville være bedre, hvis der blev stillet færre krav til lige netop dens medlemmer?

Men nu har vi altså så en ledelsesforskers ord for, at det også kan gå over gevind med tilliden. Det vil dog næppe forhindre stemmemaksimeringsmaskinen i at arbejde uhindret videre.

Kilde: